nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.9. Jautājumi Augstāk: 4. FUNKCIJAS NEPĀRTRAUKTĪBA Iepriekšējais: 4.7. Apvērstas funkcijas nepārtrauktība

4.8. Slēgtā intervālā nepārtrauktu funkciju
pamatīpašības


Slēgtā intervālā nepārtrauktu funkciju svarīgākās īpašības apraksta šādas trīs teorēmas: Veierštrāsa I teorēma, Veierštrāsa II teorēma un Kantora4.4 teorēma.

4.14. teorēma. 
(Veierštrāsa I teorēma).

Slēgtā intervālā nepārtraukta funkcija ir ierobežota šajā intervālā.

$ \blacktriangleright$ Pieņemsim pretējo, t.i., ka slēgtajā intervālā $ [a;b]$ nepārtraukta funkcija $ f$ nav ierobežota šajā intervālā. Intervālu $ [a;b]$ sadalīsim trīs vienādās daļās un to intervālu, kurā funkcija nav ierobežota, apzīmēsim ar $ [a_1;b_1]$. (Tāds intervāls, acīmredzami, eksistē). Ar intervālu $ [a_1;b_1]$ rīkosimies tāpat kā ar $ [a;b]$. Turpinot šo procesu bezgalīgi, iegūsim savelkošos slēgtu intervālu virkni

$\displaystyle [a;b]\supset[a_1;b_1]\supset\cdots\supset[a_n;b_n]\supset\cdots\/,$

kur

$\displaystyle b_n-a_n=\frac{b-a}{3^n}\xrightarrow[n\rightarrow\infty]{\;}0\/.$

Saskaņā ar savelkošos slēgtu intervālu principu eksistē vienīgs visiem intervāliem kopīgais punkts $ c$. Izvēlēsimies punkta $ c\in[a;b]$ patvaļīgu $ \delta$ -apkārtni $ U(c;\delta)$. Kāds arī nebūtu $ \delta>0$, eksistē tāds numurs $ k$, ka intervāls $ [a_k;b_k]\subset U(c;\delta)$. Saskaņā ar konstrukciju $ f$ neierobežota intervālā $ [a_k;b_k]$, tātad neierobežota arī apkārtnē $ U(c;\delta)$. Tā kā $ f$ nepārtraukta intervālā $ [a;b]$, tad tā būs nepārtraukta arī punktā $ c$. Saskaņā ar punktā nepārtrauktu funkciju īpašībām $ f$ ierobežota punkta $ c$ apkārtnē. Pretruna.  $ \blacktriangleleft$

Vaļējā intervālā teorēma nav spēkā. Piemēram, intervālā $ (0;1)$ nepārtraukta funkcija $ f(x)=\frac{1}{x}$ nav ierobežota šajā intervālā.

Tikpat būtiska ir otra prasība - funkcijas nepārtrauktības nosacījums. Piemēram, funkcija

$\displaystyle f(x)=\left\{\begin{array}{ccl}
\frac{1}{x}, & \text{ja} & 0<x\leq 1, \\
0, & \text{ja} & x=0 \\
\end{array}\right.$

ir definēta slēgtā intervālā, bet nav ierobežota šajā intervālā.
4.15. teorēma. 
(Veierštrāsa II teorēma).

Slēgtā intervālā nepārtraukta funkcija sasniedz šajā intervālā savu vismazāko un vislielāko vērtību.

$ \blacktriangleright$ Saskaņā ar iepriekšējo teorēmu funkcija $ f$ ierobežota slēgtā intervālā $ [a;b]$, t.i., eksistē galīgi $ m=\inf\limits_{[a;b]}f(x)$ un $ M=\sup\limits_{[a;b]}f(x)$.

Atliek tikai pierādīt, ka eksistē tādi punkti $ c$, $ C\in[a;b]$, ka $ f(c)=m$ un $ f(C)=M$. Pieņemsim pretējo, t.i., ka, piemēram, tāda $ C\in[a;b]$, kurā funkcijas vērtība būtu vienāda ar $ M$, nav. Tādā gadījumā visiem $ x\in[a;b]$ $ M-f(x)>0$ un funkcija $ \frac{1}{M-f(x)}$ būs nepārtraukta šajā intervālā. Saskaņā ar iepriekšējo teorēmu šī funkcija būs ierobežota minētajā intervālā, t.i., eksistē tāds $ p>0$, ka visiem $ x\in[a;b]$, izpildīsies nevienādība

$\displaystyle 0<\frac{1}{M-f(x)}<p\/,$

jeb

$\displaystyle f(x)<M-\frac{1}{p}\/.$

Šī nevienādība ir pretrunā ar funkcijas $ f$ augšējā sliekšņa $ M$ definīciju, jo saskaņā ar šo definīciju eksistē tāds $ x'\in[a;b]$, ka

$\displaystyle f(x')>M-\frac{1}{p}\quad\left(\frac{1}{p}>0\right)\/.$

Līdzīgi var pierādīt, ka intervālā $ [a;b]$ eksistē tāds punkts $ c$, ka $ f(c)=m$. $ \blacktriangleleft$

Šādi punkti $ c$ un $ C$ var būt arī vairāki.

Funkcijas nepārtrauktības nosacījums ir būtisks, piemēram, funkcija

$\displaystyle f(x)=\left\{\begin{array}{ccl}
x+1, & \text{ja} & -1\leq x<0, \\
0, & \text{ja} & x=0, \\
x-1,, & \text{ja} & 0<x\leq 1 \\
\end{array}\right.$

(4.11. zīm.) intervālā $ [0;1]$ nesasniedz ne savu vismazāko, ne savu vislielāko vērtību.

\includegraphics[height=5cm]{ievgraf60.eps}

4.10. zīm.

4.10. definīcija. 
Funkciju $ f$ nosauksim par vienmērīgi nepārtrauktu intervālā $ \mathfrak{I}$, ja jebkuram $ \varepsilon>0$ eksistē tāds $ \delta>0$, ka visiem $ x',x''\in\mathfrak{I}$, kuriem $ \vert x''-x'\vert<\delta$, izpildās nevienādība

$\displaystyle \vert f(x'')-f(x')\vert<\varepsilon\/.$

Acīmredzami, katra vienmērīgi nepārtraukta funkcija ir nepārtraukta funkcija. Apgriezts apgalvojums, vispārīgi runājot, nav spēkā.

Piemēram, $ f(x)=\frac{1}{x}$ nepārtraukta intervālā $ (0;1)$.

Apskatīsim izteiksmi

$\displaystyle \vert f(x_2)-f(x_1)\vert=\frac{\vert x_2-x_1\vert}{x_1x_2}\/.$

Izvēlēsimies $ \varepsilon<1$, $ x_1=\frac{\varepsilon}{n}$ un $ x_2=\frac{\varepsilon}{n+1}$. Šādām argumenta vērtībām

$\displaystyle \vert f(x_2)-f(x_1)\vert=\frac{1}{\varepsilon}>1\/.$

Tātad, lai cik tuvas arī nebūtu argumenta vērtības $ x_1$ un $ x_2$, attālums starp to attēliem $ f(x_1)$ un $ f(x_2)$ ir lielāks par vienu.
4.16. teorēma. 
[Kantora teorēma]

Slēgtā intervālā nepārtraukta funkcija ir vienmērīgi nepārtraukta šajā intervālā.

$ \blacktriangleright$ Pieņemsim pretējo, t.i., ka funkcija $ f$ nav vienmērīgi nepārtraukta intervālā $ [a;b]$. Tas nozīmē, ka eksistē tāds $ \varepsilon>0$, ka jebkuram $ \delta>0$ varēs sameklēt $ x'$ un $ x''\in[a;b]$, kuriem $ \vert x''-x'\vert<\delta$, bet izpildīsies nevienādība

$\displaystyle \vert f(x'')-f(x')\vert\geq\varepsilon\/.$

Izvēlēsimies pozitīvu skaitļu $ \delta_n$ virkni $ (\delta_n)$, kas konverģē uz nulli. Katram tādam $ \delta_n$ varēs sameklēt $ x_n'$ un $ x''_n\in[a;b]$, kuriem $ \vert x''_n-x'_n\vert<\delta_n$, bet izpildīsies nevienādība

$\displaystyle \vert f(x''_n)-f(x'_n)\vert\geq\varepsilon\/.$

Apskatīsim virkni $ (x'_n)\subset[a;b]$, tātad šī virkne ir ierobežota. No šīs virknes var izdalīt konverģentu uz punktu $ x_0\in[a;b]$ apakšvirkni $ \left(x'_{n_k}\right)$. Šai virknei $ \left(x'_{n_k}\right)$ atbilstoša virkne $ \left(x''_{n_k}\right)$ konverģēs arī uz $ x_0$, jo

$\displaystyle \left\vert x''_{n_k}-x'_{n_k}\right\vert<\delta_{n_k}\xrightarrow[k\rightarrow\infty]{\;}0\/.$

Tā kā funkcija $ f$ nepārtraukta intervālā $ [a;b]$, tad tā būs nepārtraukta punktā $ x_0$.

Virknes $ \left(f\bigl(x'_{n_k}\bigr)\right)$, $ \left(f\bigl(x''_{n_k}\bigr)\right)$ konverģē uz $ f(x_0)$, tātad

$\displaystyle \left\vert f\left(x''_{n_k}\right)-f\left(x'_{n_k}\right)\right\vert\xrightarrow[k\rightarrow\infty]{\;}0\/,$

kas pretrunā ar pieņēmumu, ka

$\displaystyle \left\vert f\left(x''_{n_k}\right)-f\left(x'_{n_k}\right)\right\vert\geq\varepsilon\/.\;\blacktriangleleft$nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.9. Jautājumi Augstāk: 4. FUNKCIJAS NEPĀRTRAUKTĪBA Iepriekšējais: 4.7. Apvērstas funkcijas nepārtrauktība

2003-02-24