nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.3.4. Periodiskas funkcijas Augstāk: 2.3. Reālā mainīgā reālu funkciju klasifikācija Iepriekšējais: 2.3.2. Ierobežotas funkcijas

2.3.3. Pāra un nepāra funkcijas


Apskatīsim funkcijas, kuru definīcijas apgabali ir simetriski attiecībā pret koordinātu sākuma punktu, t.i., tādas funkcijas, kuru definīcijas apgabali reizē ar skaitli $ x$ satur arī skaitli $ (-x)$.

2.15. definīcija. 
Funkciju $ f$ nosauksim par pāra funkciju, ja katram $ x$ no šīs funkcijas definīcijas apgabala ir pareiza vienādība

$\displaystyle f(-x)=f(x)\/.$

2.16. definīcija. 
Funkciju $ f$ nosauksim par nepāra funkciju, ja katram $ x$ no šīs funkcijas definīcijas apgabala ir pareiza vienādība

$\displaystyle f(-x)=-f(x)\/.$

No šīm definīcijām izriet, ka pāra funkcijas grafiks ir simetrisks attiecībā pret ordinātu asi (2.15. zīm.), bet nepāra funkcijas grafiks ir simetrisks attiecībā pret koordinātu sākuma punktu (2.16. zīm.).

\includegraphics[height=4.5cm]{ievgraf18.eps}

2.15. zīm.

\includegraphics[height=4.5cm]{ievgraf19.eps}

2.16. zīm.nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.3.4. Periodiskas funkcijas Augstāk: 2.3. Reālā mainīgā reālu funkciju klasifikācija Iepriekšējais: 2.3.2. Ierobežotas funkcijas


2003-02-24