nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.6. Vingrinājumi Augstāk: 2.4. Apvērsta funkcija Iepriekšējais: 2.4. Apvērsta funkcija

2.5. Jautājumi


 1. Definēt atbilstību. Definēt atbilstības definīcijas un vērtību apgabalu.
 2. Kādu atbilstību sauc par viennozīmīgu?
 3. Definēt funkciju. Definēt attēlu un pirmtēlu.
 4. Definēt injektīvu funkciju.
 5. Definēt reālā mainīgā reālu funkciju.
 6. Definēt funkcijas grafiku.
 7. Ko nozīmē uzdot funkciju? Nosaukt funkcijas uzdošanas paņēmienus.
 8. Definēt konstantu funkciju.
 9. Definēt funkcijas sašaurinājumu uz kopu.
 10. Definēt divu funkciju summu, reizinājumu, dalījumu.
 11. Definēt saliktu funkciju (funkciju kompozīciju).
 12. Definēt virkni. Definēt virknes apakšvirkni.
 13. Kas ir virknes vispārīgais loceklis?
 14. Kā pieraksta virkni un kā var uzdot virkni?
 15. Definēt stacionāru virkni.
 16. Definēt augošu, dilstošu, neaugošu un nedilstošu virkni.
 17. Definēt ierobežotu no augšas, ierobežotu no apakšas, ierobežotu funkciju.
 18. Definēt pāra, nepāra funkciju.
 19. Kāda īpašība piemīt pāra, nepāra funkcijas grafikam?
 20. Definēt periodisku funkciju un tās periodu.
 21. Definēt apvēršamu funkciju.
 22. Definēt funkcijas apvērsto funkciju.
 23. Kā koordinātu sistēmā izvietoti tiešās un apvērstās funkcijas grafiki?
 24. Formulēt teorēmu par apvērsto funkciju monotonai funkcijai.
 25. Kāds sakars pastāv starp tiešās un apvērstās funkcijas definīcijas un vērtību apgabaliem?


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.6. Vingrinājumi Augstāk: 2.4. Apvērsta funkcija Iepriekšējais: 2.4. Apvērsta funkcija

2003-02-24