nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.7. Apvērstas funkcijas nepārtrauktība Augstāk: 4. FUNKCIJAS NEPĀRTRAUKTĪBA Iepriekšējais: 4.5. Monotonas funkcijas robeža un tās

4.6. Bolcano teorēma par nepārtrauktas funkcijas
starpvērtībām

4.12. teorēma. 
[Bolcano teorēma]

Ja funkcija $ f$ ir nepārtraukta intervālā $ \mathfrak{I}$, tad patvaļīgiem $ a,b\in\mathfrak{I}$, kuriem $ f(a)\neq f(b)$ un patvaļīgam $ C$, kas atrodas starp $ f(a)$ un $ f(b)$, eksistē tāds $ c$, kas atrodas starp $ a$ un $ b$, ka $ f(c)=C$.

$ \blacktriangleright$ Pieņemsim, ka $ a<b$. Apzīmēsim ar $ F(x)=f(x)-C$. Funkcija $ F$ arī nepārtraukta intervālā $ \mathfrak{I}$, pie tam tai vērtības slēgtā intervāla $ [a;b]$ galapunktos ir ar pretējām zīmēm, jo

$\displaystyle F(a)F(b)=\bigl(f(a)-C\bigr)\cdot\bigl(f(b)-C\bigr)<0$

($ C$ atrodas starp $ f(a)$ un $ f(b)$).

Parādīsim, ka intervālā $ [a;b]$ eksistē tāds punkts $ c$, kurā $ F(c)=0$, t.i., $ f(c)=C$.

Intervālu $ [a;b]$ sadalīsim uz pusēm. Ja dalījuma punktā funkcijas $ F$ vērtība ir nulle, tad teorēma ir pierādīta. Pretējā gadījumā to daļu, kuras galapunktos funkcijas $ F$ vērtības ir ar pretējām zīmēm, apzīmēsim ar $ [a_1;b_1]$. Ar intervālu $ [a_1;b_1]$ rīkosimies tāpat kā ar $ [a;b]$.

Ja kādā no dalīšanas etapiem nonāksim pie tāda dalījuma punkta, kurā funkcijas $ F$ vērtība ir nulle, tad dalīšanas procesu pārtrauc un teorēma ir pierādīta. Ja dalīšanas process turpinās bezgalīgi, tad iegūsim savelkošos slēgtu intervālu virkni

$\displaystyle [a;b]\supset[a_1;b_1]\supset\cdots\supset[a_n;b_n]\supset\cdots\/,$

kurai eksistē vienīgais kopīgais punkts $ c$. Šis punkts $ c$ pieder visiem intervāliem, tai skaitā, arī intervālam $ [a;b]$. Saskaņā ar dalīšanas procesa nosacījumu

$\displaystyle F(a_n)F(b_n)<0\/.$

Pāriesim pie robežas, kad $ n$ tiecas uz bezgalību un iegūsim

$\displaystyle \lim\limits_{n\rightarrow\infty}\bigl(F(a_n)F(b_n)\bigr)\leq 0$

jeb

$\displaystyle F\left(\lim\limits_{n\rightarrow\infty}a_n\right)\cdot
F\left(\lim\limits_{n\rightarrow\infty}b_n\right)\leq 0\/.$

Tā kā $ \lim\limits_{n\rightarrow\infty}a_n=\lim\limits_{n\rightarrow\infty}b_n=c$, tad iegūsim, ka

$\displaystyle \bigl(F(c)\bigr)^2\leq 0\/.$

Seko, ka $ F(c)=0$ jeb $ f(c)=C$. Punkts $ c$ nesakrīt ne ar punktu $ a$, ne ar punktu $ b$, jo $ F(c)=0$, bet $ F(a)\neq 0$ un $ F(b)\neq
0$ (4.9. zīm.). $ \blacktriangleleft$

\includegraphics[height=5.5cm]{ievgraf58.eps}

4.8. zīm.

Šādi punkti $ c$, kuros $ f(c)=C$, var būt arī vairāki. Stingri monotonai funkcijai tāds punkts $ c$ ir vienīgs.

No šīs teorēmas izriet, ka nepārtrauta funkcija intervālu attēlo par intervālu.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.7. Apvērstas funkcijas nepārtrauktība Augstāk: 4. FUNKCIJAS NEPĀRTRAUKTĪBA Iepriekšējais: 4.5. Monotonas funkcijas robeža un tās

2003-02-24