nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.6. Bolcano teorēma par nepārtrauktas funkcijas Augstāk: 4. FUNKCIJAS NEPĀRTRAUKTĪBA Iepriekšējais: 4.4. Funkcijas pārtraukuma punkti un to

4.5. Monotonas funkcijas robeža un tās pārtraukuma punkti


4.10. teorēma. 
Ja funkcija $ f$ definēta punktā $ x_0$ un tā apkārtnē, monotona šajā apkārtnē, tad punktā $ x_0$ tai eksistē galīgas vienpusējās robežas, pie tam augošai vai nedilstošai funkcijai

$\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow x_0-0}f(x)\leq f(x_0)
\leq\lim\limits_{x\rightarrow x_0+0}f(x)\/,$

dilstošai vai neaugošai funkcijai

$\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow x_0-0}f(x)\geq f(x_0)
\geq\lim\limits_{x\rightarrow x_0+0}f(x)\/.$

$ \blacktriangleright$ Apskatīsim tikai augošu funkciju. Apzīmēsim ar $ E$ kopu, kas sastāv no punkta $ x_0$ minētās apkārtnes tiem punktiem $ x$, kuriem $ x\leq x_0$. Visiem $ x\in
E$ izpildīsies nevienādība $ f(x)\leq f(x_0)=\const$. Tas nozīmē, ka kopā $ E$ funkcija $ f$ ierobežota no augšas ar $ f(x_0)$. Tātad kopā $ E$ eksistē galīgs funkcijas augšējais slieksnis4.3

$\displaystyle b=\sup\limits_Ef(x)\/,$

pie tam $ b\leq f(x_0)$. Saskaņā ar kopas augšējā sliekšņa definīciju eksistē tāds $ x'\in E$, ka $ f(x')>b-\varepsilon$.

Tā kā funkcija $ f$ ir augoša, tad visiem $ x$, kuriem $ x'<x<x_0$, izpildīsies nevienādība $ f(x')<f(x)$.

Ievērojot, ka $ f(x')>b-\varepsilon$, iegūsim $ b-\varepsilon<f(x)$. Acīmredzami, $ f(x)\leq b$, tāpēc visiem šādiem $ x$ $ (x'<x<x_0)$ izpildīsies nevienādība

$\displaystyle b-\varepsilon<f(x)\leq b$   vai$\displaystyle \quad b-\varepsilon<f(x)<b+\varepsilon\/,$

t.i.,

$\displaystyle \vert f(x)-b\vert<\varepsilon\/.$

Tātad punktā $ x_0$ eksistē galīga robeža no kreisās puses un tā ir vienāda ar $ b$, t.i.,

$\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow x_0-0}f(x)=b\/,$

pie tam

$\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow x_0-0}f(x)\leq f(x_0)\/,$

jo $ b\leq f(x_0)$.

Ja apzīmē ar $ E$ kopu, kas sastāv no punkta $ x_0$ minētās apkārtnes tiem punktiem $ x$, kuriem $ x\geq x_0$ un rīkojas līdzīgi, tad iegūst, ka punktā $ x_0$ eksistē galīga robeža no labās puses, pie tam

$\displaystyle f(x_0)\leq\lim\limits_{x\rightarrow x_0+0}f(x)\/.\;\blacktriangleleft$

4.11. teorēma. 
Punktā $ x_0$ un tā apkārtnē definēta un monotona funkcija ir vai nu nepārtraukta šajā punktā, vai $ x_0$ ir šīs funkcijas 1. veida pārtraukuma punkts.

$ \blacktriangleright$ Apskatīsim tikai augošu funkciju. Saskaņā ar iepriekšējo teorēmu punktā $ x_0$ eksistē galīgas vienpusējās robežas, pie tam

$\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow x_0-0}f(x)\leq f(x_0)\leq
\lim\limits_{x\rightarrow x_0+0}f(x)\/.$

Iespējami šādi divi gadījumi:

  1. $ \lim\limits_{x\rightarrow x_0-0}f(x)=
\lim\limits_{x\rightarrow x_0+0}f(x)$.

    Acīmredzami, funkcija $ f$ ir nepārtraukta punktā $ x_0$, jo eksistē

    $\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow
x_0}f(x)=f(x_0)\/.$

  2. $ \lim\limits_{x\rightarrow x_0-0}f(x)\neq
\lim\limits_{x\rightarrow x_0+0}f(x)$.

    Šoreiz $ \lim\limits_{x\rightarrow x_0}f(x)$ neeksistē. Punkts $ x_0$ ir funkcijas 1. veida pārtraukuma punkts. $ \blacktriangleleft$


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.6. Bolcano teorēma par nepārtrauktas funkcijas Augstāk: 4. FUNKCIJAS NEPĀRTRAUKTĪBA Iepriekšējais: 4.4. Funkcijas pārtraukuma punkti un to

2003-02-24