nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.3.2. Ierobežotas funkcijas Augstāk: 2.3. Reālā mainīgā reālu funkciju klasifikācija Iepriekšējais: 2.3. Reālā mainīgā reālu funkciju klasifikācija

2.3.1. Monotonas funkcijas

2.12. definīcija. 
Funkciju $ f$2.15 nosauksim par augošu kopā $ E\subset D(f)$, ja visiem $ x_1$ un $ x_2$ no $ E$ un kuriem $ x_1<x_2$ izpildās:

$\displaystyle f(x_1)<f(x_2)$   (2.10. zīm.)$\displaystyle \/.$

Līdzīgā veidā definē dilstošu, nedilstošu un neaugošu kopā $ E$ funkciju.

Par kopu $ E$ var būt šīs funkcijas definīcijas apgabals; šoreiz funkciju sauc vienkārši, piemēram, par augošu.

\includegraphics[height=5cm]{ievgraf13.eps}

2.10. zīm.

Visas šādas funkcijas (augošas, dilstošas, nedilstošas, neaugošas) nosauksim par monotonām2.16 funkcijām, bet augošas vai dilstošas par stingri monotonām.

Viegli saskatīt, ka, piemēram, nedilstošai funkcijai un, kas nav augoša, ir tā saucamie pastāvīguma intervāli, t.i., intervāli, kuros funkcija ir konstanta. Piemēram, funkcija $ f(x)=x^2$ ir augoša intervālā $ [0,+\infty)$ un dilstoša intervālā $ (-\infty,
0]$. Visā definīcijas apgabalā šī funkcija nav pat monotona. (2.11. zīm.).

\includegraphics[height=5cm]{ievgraf14.eps}

2.11. zīm.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.3.2. Ierobežotas funkcijas Augstāk: 2.3. Reālā mainīgā reālu funkciju klasifikācija Iepriekšējais: 2.3. Reālā mainīgā reālu funkciju klasifikācija

2003-02-24