nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: SATURS

Daugavpils Universitāte
Fizioloģijas un veselības mācības katedra

Jānis Jauja
Antoņina Žilinska

LABORATORIJAS DARBI FIZIOLOĢIJĀ
2. daļa


Anotācija

Otrais pārstrādātais un papildinātais izdevums, domāts studiju programmu "Fizioterapeits" un "Fiziskās audzināšanas skolotājs" studentiem.

Metodikas materiālus var izmantot arī bioloģijas un veselības mācības skolotāji.
nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: SATURS


2002-02-03