nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 3.2. Spirogrāfija Augstāk: 3. ELPOŠANAS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 3. ELPOŠANAS FIZIOLOĢIJA

3.1. Spirometrija

Darba uzdevumi.
$ \phantom{}$
  1. Noteikt plaušu tilpumus (elpojamā gaisa, ieelpas un izelpas rezerves tilpumus) un plaušu vitālo kapacitāti.
  2. Noteikt krūšu kurvja ekskursijas.
  3. Aprēķināt plaušu minūtes tilpumu.
Darbam nepieciešams.
Spirometrs, spirts, vate, centimetru mērs, hronometrs.
Izmeklējamā persona.
Grupas studenti.
Darba gaita.

Plaušu tilpumus nosaka ar spirometru. Šim nolūkam izmanto gaisa spirometru (3.1. zīm.).

Veicot spirometriju, jāievēro šādi noteikumi:
  1. mērījumi jāizdara izmeklējamai personai nemainot ķermeņa stāvokli, piemēram, tikai stāvus;
  2. izmeklējamā persona, lai apzināti nemainītu elpošanas kustību dziļumu, nedrīkst skatīties uz spirometra skalu;
  3. visus mērījumus atkārto vairākas reizes, līdz iegūst 3 apmēram līdzīgus lielumus, no kuriem aprēķina vidējo.

Sausais gaisa spirometrs

3.1. zīmējums. Sausais gaisa spirometrs.

Elpojamā gaisa tilpumu nosaka, izdarot vairākas parastas izelpas spirometrā un aprēķina vidējo.

Ieelpas rezerves tilpumu nosaka, izdarot maksimāli dziļu ieelpu pēc parastas ieelpas.

Izelpas rezerves tilpumu nosaka, izdarot maksimāli dziļu izelpu spirometrā pēc parastas izelpas.

Lai noteiktu plaušu vitālo kapacitāti, izmeklējamā persona vispirms izdara maksimāli dziļu ieelpu un pēc tam maksimāli dziļi izelpo spirometrā (izelpojot ieteicams aizspiest degunu).

Plaušu minūtes tilpumu aprēķina, reizinot elpojamā gaisa tilpumu ar elpošanas kustību skaitu minūtē. Elpošanas kustības saskaita izmeklējamai personai mierīgi sēžot.

Krūšu kurvja ekskursijas parāda, par cik palielinās krūšu kurvja apkārtmērs dziļā ieelpā, salīdzinot ar dziļu izelpu. Krūšu kurvja apkārtmēru mēra piektās ribas piestiprināšanās pie krūšu kaula līmenī. Krūšu kurvja ekskursijas veseliem, labi trenētiem cilvēkiem ir 10 - 12 cm.

Mērījumus izdara visiem grupas studentiem un rezultātus apkopo tabulā.

Izmeklējamās personas iniciāļi
Dzimums Augums (cm)
Elpojamā gaisa tilpums (ml)
Ieelpas rezerves tilpums (ml)
Izelpas rezerves tilpums (ml)
Plaušu vitālā kapacitāte (ml)
Elpošanas kustību skaits minutē
Plaušu minūtes tilpums (ml)
Krūšu kurvja ekskursijas (cm)
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *

Salīdzina iegūtos rezultātus un izdara secinājumus par plaušu vitālās kapacitātes un plaušu ventilācijas atkarību no dzimuma, auguma un trenētības pakāpes.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 3.2. Spirogrāfija Augstāk: 3. ELPOŠANAS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 3. ELPOŠANAS FIZIOLOĢIJA

2002-02-03