Daugavpils Universitātes
e-resursu repozitorijs
armands.gricans@du.lv
Fizioloģija

  Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.
  Lai lasītu DJVU dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu DjVu Browser Plug-in, kas ir atrodama LizardTech mājas lapā.

A. Žilinska, J. Jauja

Praktiskie darbi sporta medicīnā


DJVU dokuments
Metodiskie materiāli uzrakstīti atbilstoši sporta medicīnas kursa programmai. Darbā aprakstītas praktiskās nodarbības, kuras jāapgūst fiziskās kultūras un sporta speciālistiem. Metodiskie materiāli paredzēti DU studiju programmu "Fiziskās audzināšanas skolotājs" un "Fizioterapeits" studentiem. To var izmantot arī treneri un citi sporta speciālisti.
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
Tipogrāfisks produkts: A. Žilinska, J. Jauja. Praktiskie darbi sporta medicīnā. - Daugavpils: DU izdevniecība "Saule", 2005.

J. Jauja, A. Žilinska

Laboratorijas darbi fizioloģijā
1. daļa


PDF dokuments
Mācību līdzeklis ir domāts studiju programmu "Fizioterapeits" un "Fiziskās audzināšanas skolotājs" studentiem.
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
Tipogrāfisks produkts: J. Jauja, A. Žilinska. Laboratorijas darbi fizioloģijā. 1. daļa. - Daugavpils: DU izdevniecība "Saule", 2003.

J. Jauja, A. Žilinska

Laboratorijas darbi fizioloģijā
2. daļa


PDF dokuments     HTML dokuments
Mācību līdzeklis ir domāts studiju programmu "Fizioterapeits" un "Fiziskās audzināšanas skolotājs" studentiem.
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
Tipogrāfisks produkts: J. Jauja, A. Žilinska. Laboratorijas darbi fizioloģijā. 2. daļa. - Daugavpils: DU izdevniecība "Saule", 2002.

J. Jauja, A. Žilinska

Praktiskie darbi sporta fizioloģijā


PDF dokuments     HTML dokuments
Praktisko nodarbību apraksti paredzēti Sporta fakultātes studentiem, tos var izmantot arī treneri un sporta pasniedzēji.
Daugavpils Universitātes
Tālmācības studiju centrs
Tipogrāfisks produkts: J. Jauja, A. Žilinska. Praktiskie darbi sporta fizioloģijā. - Daugavpils: DU izdevniecība "Saule", 2002.