nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: SATURS

Daugavpils Universitāte  
Fizioloģijas un veselības katedra  

Jānis Jauja
Antoņina Žilinska
 

PRAKTISKIE DARBI SPORTA FIZIOLOĢIJĀ  


ANOTĀCIJA  

Praktisko nodarbību apraksti paredzēti Sporta fakultātes studentiem, tos var izmantot arī treneri un sporta pasniedzēji.  nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: SATURS


2002-03-15