nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 24. Kāju muskuļu ātrumspēka dozēšanas spēju pārbaude Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 22. Rokas muskuļu sasprindzinājuma dozēšanas spēju pārbaude

23. Kustību ātruma dozēšanas spēju pārbaude

Darba uzdevums.
Noteikt kustību ātruma dozēšanas spējas dažādas specializācijas sportistiem.
Darbam nepieciešams.
Hronometrs, metronoms.
Darba gaita.
Izmeklējamā persona nostājas pamatstājā, kājas plecu platumā, rokas uz gurniem. Seko prove: noliecas uz sāniem pa kreisi, iztaisnojas, pēc tam noliecas pa labi, iztaisnojas. Kustību ātrumu regulē ar metronomu. Katra kustība ilgst 2 sekundes, viss vingrinājums - 8 sekundes. Vingrinājumu atkārto 2 reizes.

Pēc tam atkārto to pašu vingrinājumu bez metronoma, cenšoties kustības izdarīt ar iepriekšējo ātrumu. Faktisko vingrinājuma izpildes laiku fiksē ar hronometru. Vingrinājumu atkārto 2 reizes.

Rezultātus ieraksta tabulā.

Izmeklējamā persona Ķermeņa noliekšanās kustību izpildes laiks (s) Vidējā kļūda Sporta veids
  Ar metronomu Ar metronomu Bez metronoma Bez metronoma    
             
             

Salīdzina dažādu sporta veidu pārstāvju kustību ātruma uztveres spējas un izdara secinājumus.

nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 24. Kāju muskuļu ātrumspēka dozēšanas spēju pārbaude Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 22. Rokas muskuļu sasprindzinājuma dozēšanas spēju pārbaude

2002-03-15