nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: LITERATŪRA Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 23. Kustību ātruma dozēšanas spēju pārbaude

24. Kāju muskuļu ātrumspēka dozēšanas spēju pārbaude

Darba uzdevums.
Noteikt kāju muskuļu ātrumspēka dozēšanas spējas dažādas specializācijas sportistiem.
Darbam nepieciešams.
Mērlenta, krīts.
Darba gaita.
Uz grīdas ar krītu atzīmē starta līniju. Pārbaudāmā persona nostājas aiz starta līnijas un izdara lēcienu tālumā no vietas. Ar krītu atzīmē piezemēšanās vietu. Pēc tam novelk divus paralēlu līniju pārus. Attālumam starp abām līnijām par 3 - 4 cm jāpārsniedz apavu garums. Vienu līniju pāri novelk 20 cm uz priekšu no starta līnijas (attālumu mēra no piezemēšanās vietai tuvākās paralēlās līnijas), otru pāri - 30 cm pirms pirmā lēciena piezemēšanās vietas.

Pārbaudāmā persona izdara lēcienu no vietas ar aprēķinu, lai piezemētos precīzi starp tuvākajām paralēlajām līnijām. Nosaka kļūdu, izmērot par cik cm kurpju pazole piezemējas ārpus norobežotajām paralēlajām līnijām. Izdara 4 lēcienus. Pēc īsas atpūtas izdara vēl 4 lēcienus, piezemējoties starp tālākajām paralēlajām līnijām. Pēc katra lēciena tāpat nosaka kļūdu (cm).

Pārbauda visas grupas studentus un rezultātus ieraksta tabulā.

Pārbaudāmā persona Lēciena attālums (cm) Novirze no piezemēšanās vietas (cm) Vidējā kļūda Sporta veids
    Lēcieni    
    1 2 3 4    
               
               

Salīdzina dažādas specializācijas sportistu kāju muskuļu ātrumspēka dozēšanas spējas un izdara secinājumus.

nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: LITERATŪRA Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 23. Kustību ātruma dozēšanas spēju pārbaude

2002-03-15