nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: Par šo dokumentu ... Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 24. Kāju muskuļu ātrumspēka dozēšanas spēju pārbaude


LITERATŪRA


1. E. Brēmanis. Sporta fizioloģija - Rīga: "Zvaigzne", 1991.
2. Dz. Liepa. Praktiskie darbi sporta fizioloģijā. - Rīga, 1983.
3. D. Šmuljane. Sporta treniņa fizioloģiskie pamati. - Rīga, 1964.
4. I. Žukovskis. Sporta medicīnas praktikums. - Rīga: "Zvaigzne", 1991.

nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: Par šo dokumentu ... Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 24. Kāju muskuļu ātrumspēka dozēšanas spēju pārbaude


2002-03-15