nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 23. Kustību ātruma dozēšanas spēju pārbaude Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 21. Propioreceptīvo sajūtu pārbaude pēc kustību amplitūdas

22. Rokas muskuļu sasprindzinājuma dozēšanas spēju pārbaude

Darba uzdevums.
Noteikt dažādas specializācijas sportistu rokas muskuļu sasprindzinājuma dozēšanas spējas.
Darbam nepieciešams.
Rokas dinamometrs.
Darba gaita.
Izmeklējamā persona saspiež rokas dinamometra atsperi līdz brīvi izvēlētai pakāpei (tikai ne maksimālai). Nolasa rezultātu. Pēc tam bez redzes kontroles atkārtoti saspiež dinamometra atsperi, cenšoties muskuļus sasprindzināt līdz tādai pašai pakāpei kā pirmajā gadījumā. Nolasa rezultātu, aprēķina atkārtotā rokas sasprindzinājuma kļūdu (kg). Ar katru roku izdara 6 mērījumus. Katru reizi dinamometra atsperi saspiež līdz kādai brīvi izvēlētai pakāpei un pēc tam cenšas šo muskuļu sasprindzinājumu pēc iespējas precīzāk atkārtot.

Rezultātus apkopo tabulā.

Izmeklējamā persona Roka Muskuļu sasprindzinājums (kg) Kļūda Sporta veids
    Izejas Atkārtoti    
  Labā        
  Kreisā        
           

Salīdzina dažādu sporta veidu pārstāvju rokas muskuļu sasprindzinājuma izvērtēšanas spējas un izdara secinājumus.

nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 23. Kustību ātruma dozēšanas spēju pārbaude Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 21. Propioreceptīvo sajūtu pārbaude pēc kustību amplitūdas

2002-03-15