nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 22. Rokas muskuļu sasprindzinājuma dozēšanas spēju pārbaude Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 20. Vienkāršu kustību reakcijas laika noteikšana

21. Propioreceptīvo sajūtu pārbaude pēc kustību amplitūdas kontroles

Darba uzdevums.
Noteikt proprioreceptīvās sajūtas dažādas specializācijas sportistiem.
Darbam nepieciešams.
Plāksne, uz kuras uzzīmēts grādos sadalīts riņķa sektors.
Darba gaita.
Izmeklējamā persona apsēžas ar muguru pret plāksni tā, lai plecs atrastos riņķa sektora centrā. Redzes kontrolē virza roku uz augšu gar plāksnes virsmu līdz 200, roku patur 1 s un nolaiž. Tad aizver acis un kustību atkārto, cenšoties pēc iespējas precīzāk pacelt roku iepriekšējā augstumā. Atzīmē kustības kļūdu leņķa grādos. Novērojumu atkārto 3 reizes, paceļot roku arī 400 un 600 augstumā. Katru reizi vispirms roku paceļ redzes kontrolē, pēc tam kustību atkārto tikai pēc proprioreceptīvajām sajūtām.

Tāpat pārbauda arī otro roku.

Rezultātus apkopo tabulā.

Izmeklējamā persona Roka Kustību amplitūda (grādos) Kļūda Sporta veids
    Redzes kontrolē Ar aizvērtām acīm    
  Labā        
  Kreisā        
           
           

Salīdzina dažādas specializācijas sportistu proprioreceptīvās sajūtas un izdara secinājumus.

nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 22. Rokas muskuļu sasprindzinājuma dozēšanas spēju pārbaude Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 20. Vienkāršu kustību reakcijas laika noteikšana

2002-03-15