nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 21. Propioreceptīvo sajūtu pārbaude pēc kustību amplitūdas Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 19. Muskuļu maksimālā un relatīvā izometriskā spēka

20. Vienkāršu kustību reakcijas laika noteikšana

Darba uzdevums.
Noteikt kustību reakcijas ātrumu dažādas specializācijas sportistiem.
Darbam nepieciešams.
Elektromiorefleksometrs EMP - 01.
Darba gaita.
Elektromiorefleksometru ieslēdz tīklā un sagatavo to darbam.

Izmeklējamā persona apsēžas ar muguru pret aparātu. Roku noliek uz galda, rādītājpirkstu tur uz slēdža. Pēc sagatavošanās komandas mikrofonā dod komandu ''hop''. Izmeklējamā persona uz to reaģē ar maksimāli ātru slēdža nospiešanu. Uz ekrāna nolasa tur fiksēto laiku (ms). Novērojumus atkārto 10 reizes, variējot laiku starp sagatavošanās un starta komandām un aprēķina vidējo. No ekrāna nolasītajiem skaitļiem pieskaita laika reģistrācijas aiztures ilgumu (0,05 s), tā iegūstot kustību reakcijas latento periodu.

Pārbauda visus grupas studentus. Salīdzina dažādu sporta veidu pārstāvju reakcijas laiku un izdara secinājumus.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 21. Propioreceptīvo sajūtu pārbaude pēc kustību amplitūdas Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 19. Muskuļu maksimālā un relatīvā izometriskā spēka


2002-03-15