nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 20. Vienkāršu kustību reakcijas laika noteikšana Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 18. Skābekļa maksimālā patēriņa noteikšana pēc Astranda

19. Muskuļu maksimālā un relatīvā izometriskā spēka noteikšana


Darba uzdevums.
Noteikt dažādas specializācijas sportistu apakšdelma un muguras muskuļu maksimālo un relatīvo spēku.
Darbam nepieciešams.
Rokas un stājas dinamometri.
Darba gaita.
A - Pirkstu saliecējmuskuļu maksimālā spēka noteikšana.

Rokas dimanometru bultiņu nostāda 0 stāvoklī. Dinamometru paņem plaukstā, iztaisnotu roku paceļ pleca augstumā (uz sāniem) un, roku nesaliecot, maksimāli saspiež dinamometra atsperi. Uz skalas nolasa muskuļu spēku (kg). Muskuļu spēku nosaka abām rokām 3 reizes un atzīmē lielāko rezultātu. Aprēķina relatīvo pirkstu saliecējmuskuļu spēku t.i., maksimālo spēku uz 1 kg ķermeņa masas.

B - Muguras iztaisnotājmuskuļu maksimālā spēka noteikšana.

Stājas dinamometra bultiņu nostāda 0 stāvoklī. Sportists nostājas uz turētāja un paņem rokās dinamometra rokturi. Dinamometru noregulē tā, lai rokturis atrastos ceļgala locītavu līmenī. Maksimāli sasprindzinot muguras muskuļus velk uz augšu dinamometra rokturi, nesaliecot kājas. Uz skalas nolasa muguras muskuļu spēku (kg). Muguras iztaisnotājmuskuļu spēku nosaka 3 reizes un atzīmē lielāko rezultātu. Aprēķina muguras muskuļu relatīvo spēku.

Spēku nosaka visiem grupas studentiem un iegūtos datus apkopo tabulā.

Izmeklējamā persona Apakšdelma muskuļu spēks (kg) Muguras muskuļu spēks (kg) Sporta veids
  Maksimālais Relatīvais Maksimālais Relatīvais  
           
           
           

Iegūtos rezultātus salīdzina ar literatūrā dotajiem datiem par roku un muguras muskuļu spēku dažādas specializācijas sportistiem (15. tabula) un izdara secinājumus.


15. tabula

Kvalificētu sportistu apakšdelma un muguras muskuļu spēka
vidējie rādītāji

Sporta veids Rokas dinamometrija (kg) Stājas dinamometrija (kg)
  Labā roka Kreisā roka  
VĪRIEŠI      
Sporta vingrošana 53.7$ \pm $9.8 50.5$ \pm $9.0 176.2$ \pm $19.5
Slēpošana 58.7$ \pm $8.6 55.2$ \pm $8.6 179.7$ \pm $21.1
Ātrslidošana 52.3$ \pm $5.8 50.0$ \pm $6.2 176.0$ \pm $19.0
Modernā pieccīņa 55.0$ \pm $8.1 53.1$ \pm $6.8 190.0$ \pm $20.8
Peldēšana 56.8$ \pm $8.0 53.8$ \pm $7.8 164.7$ \pm $19.0
Volejbols 57.8$ \pm $7.6 54.0$ \pm $7.0 177.5$ \pm $22.0
Basketbols 60.7$ \pm $8.8 56.4$ \pm $7.6 174.8$ \pm $18.5
Futbols, hokejs 54.7$ \pm $9.0 57.1$ \pm $9.8 173.1$ \pm $22.0
Velosports 58.5$ \pm $3.6 56.3$ \pm $4.6 171.5$ \pm $28.5
       
SIEVIETES      
Sporta vingrošana 35.1$ \pm $6.6 33.2$ \pm $6.2 110.6$ \pm $20.0
Mākslas vingrošana 32.3$ \pm $6.2 30.0$ \pm $6.8 104.2$ \pm $16.5
Vieglatlētika 43.1$ \pm $6.0 40.4$ \pm $7.0 123.4$ \pm $18.5
Slēpošana 41.2$ \pm $6.0 39.9$ \pm $5.8 121.7$ \pm $16.5
Peldēšana 39.9$ \pm $5.4 39.9$ \pm $5.6 111.7$ \pm $16.5
Volejbols 36.6$ \pm $6.4 34.1$ \pm $7.6 115.6$ \pm $13.5
Basketbols 37.6$ \pm $4.4 36.4$ \pm $4.8 109.6$ \pm $16.0
Ātrslidošana 34.9$ \pm $7.6 32.7$ \pm $7.0 102.2$ \pm $21.5
Velosports 37.7$ \pm $5.6 36.0$ \pm $6.4 108.4$ \pm $15.5


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 20. Vienkāršu kustību reakcijas laika noteikšana Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 18. Skābekļa maksimālā patēriņa noteikšana pēc Astranda

2002-03-15