nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 19. Muskuļu maksimālā un relatīvā izometriskā spēka Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 17. Skābekļa maksimālā patēriņa noteikšana pēc fon

18. Skābekļa maksimālā patēriņa noteikšana pēc Astranda metodes


Darba uzdevums.
Apgūt skābekļa maksimālā patēriņa noteikšanu pēc Astranda metodes un izvērtēt to dažāda sporta veidu pārstāvjiem.
Darbam nepieciešams.
Veloergometrs, elektrokardiogrāfs, elektrodi, hronometrs.
Darba gaita.
Miera stāvoklī izmeklējamai personai reģistrē EKG un aprēķina sirdsdarbības frekvenci. Pārliecinās vai nav paātrināta sirdsdarbība jau izejas stāvoklī. Ja tā darbojas normāli, tad izmeklējamā persona izpilda kāpņveidīgi pie augošu veloergometrisko slodzi ar 3 pakāpēm. 1.slodzes pakāpes jaudu vīriešiem izvēlas atkarībā no vispārējām darbaspējām - 600 vai 900 kgm/min, sievietēm - 450 vai 600 kgm/min. Katrā nākamajā pakāpē jaudu palielina vīriešiem par 300 kgm/min., sievietēm par 150 kgm/min. Katru slodzes pakāpi izpilda 5 minūtes un katras slodzes pakāpes beigās reģistrē EKG sirdsdarbības frekvences noteikšanai.

Slodzes jaudai jābūt tik lielai, lai pulss būtu robežās no 120 līdz 170 sit./min., jo šāda pulsa diapazonā pastāv lineāra sakarība starp slodzes jaudu, pulsu un skābekļa patēriņu.

Ņemot vērā slodzes jaudu katrā pakāpē un tai atbilstošo sirdsdarbības frekvenci, pēc 13. un 14. tabulas nolasa katras slodzes pakāpes rezultātiem atbilstošo SMP. No iegūtajiem 3 SMP rādītājiem aprēķina vidējo aritmētisko.

SMP sareizina ar atbilstošo ''vecuma faktoru'' (12. tabula).


12. tabula
''Vecuma faktora'' koeficienti SMP korekcijai

Vecums (g) Faktora koeficients
15 1.10
25 1.00
35 0.87
40 0.83
45 0.78
50 0.75
55 0.71
60 0.68
65 0.65

13. tabula

Skābekļa maksimālais patēriņš (l/min) atkarībā no slodzes jaudas un sirds darbības frekvences 20 - 30 gadus veciem vīriešiem (Āstrand, 1970)

Sirdsdarbības frekvence  SMP, ja veloergometriskās slodzes jauda (kgm) ir 
  300  600  900  1200  1500  
120  2.2  3.5  4.8     
121  2.2  3.4  4.7     
122  2.2  3.4  4.6     
123  2.1  3.4  4.6     
124  2.1  3.3  4.5  6.6   
125  2.0  3.2  4.4  5.9   
126  2.0  3.2  4.4  5.8   
127  2.0  3.1  4.3  5.7   
128  2.0  3.1  4.2  5.6   
129  1.9  3.0  4.2  5.6   
130  1.9  3.0  4.1  5.5   
131  1.9  2.9  4.0  5.4   
132  1.8  2.9  4.0  5.3   
133  1.8  2.8  3.9  5.3   
134  1.8  2.8  3.9  5.2   
135  1.7  2.8  3.8  5.1   
136  1.7  2.7  3.8  5.0   
137  1.7  2.7  3.7  5.0   
138  1.6  2.7  3.7  4.9   
139  1.6  2.6  3.6  4.8   
140  1.6  2.6  3.6  4.8  6.0  
141    2.6  3.5  4.7  5.9  
142    2.5  3.5  4.6  5.8  
143    2.5  3.4  4.6  5.7  
144    2.5  3.4  4.5  5.7  
145    2.4  3.4  4.5  5.6  
146    2.4  3.3  4.4  5.6  
147    2.4  3.3  4.4  5.5  
148    2.4  3.2  4.3  5.4  
149    2.3  3.2  4.3  5.4  
150    2.3  3.2  4.2  5.3  
151    2.3  3.1  4.2  5.2  
152    2.3  3.1  4.1  5.2  
153    2.2  3.0  4.1  5.1  
154    2.2  3.0  4.0  5.1  
155    2.2  3.0  4.0  5.0  
156    2.2  2.9  4.0  5.0  
157    2.1  2.9  3.9  4.9  
158    2.1  2.9  3.9  4.9  
159    2.1  2.8  3.8  4.8  
160    2.1  2.8  3.8  4.8  
161    2.0  2.8  3.7  4.7  
162    2.0  2.8  3.7  4.6  
163    2.0  2.8  3.7  4.6  
164    2.0  2.7  3.6  4.5  
165    2.0  2.7  3.6  4.5  
166    1.9  2.7  3.6  4.5  
167    1.9  2.6  3.5  4.4  
168    1.9  2.6  3.5  4.4  
169    1.9  2.6  3.5  4.3  
170    1.8  2.6  3.4  4.3  


14. tabula

Skābekļa maksimālais patēriņš (l/min) atkarībā no slodzes jaudas un sirds darbības frekvences 20 - 30 gadus vecām sievietēm (Āstrand, 1970)

Sirdsdarbības frekvence  SMP, ja veloergometriskās slodzes jauda (kgm) ir 
  300  450  600  750  900  
120  2.6  3.4  4.1  4.8   
121  2.5  3.3  4.0  4.8   
122  2.5  3.2  3.9  4.7   
123  2.4  3.1  3.9  2.6   
124  2.4  3.1  3.8  4.5   
125  2.3  3.0  3.7  4.4   
126  2.3  3.0  3.6  4.3   
127  2.2  2.9  3.5  4.2   
128  2.2  2.8  3.5  4.2  4.8  
129  2.2  2.8  3.4  4.1  4.8  
130  2.1  2.7  3.4  4.0  4.7  
131  2.1  2.7  3.4  4.0  4.6  
132  2.0  2.7  3.3  3.9  4.5  
133  2.0  2.6  3.2  3.8  4.4  
134  2.0  2.6  3.2  3.8  4.4  
135  2.0  2.6  3.1  3.7  4.3  
136  1.9  2.5  3.1  3.6  4.2  
137  1.9  2.5  3.0  3.6  4.2  
138  1.8  2.4  3.0  3.6  4.2  
139  1.8  2.4  2.9  3.5  4.0  
140  1.8  2.4  2.8  3.4  4.0  
141  1.8  2.3  2.8  3.4  3.9  
142  1.7  2.3  2.8  3.3  3.9  
143  1.7  2.2  2.7  3.3  3.8  
144  1.7  2.2  2.7  3.2  3.8  
145  1.6  2.2  2.7  3.2  3.7  
146  1.6  2.2  2.6  3.2  3.7  
147  1.6  2.1  2.6  3.1  3.6  
148  1.6  2.1  2.6  3.1  3.6  
149    2.1  2.6  3.0  3.5  
150    2.0  2.5  3.0  3.5  
151    2.0  2.5  3.0  3.4  
152    2.0  2.5  2.9  3.4  
153    2.0  2.4  2.9  3.3  
154    2.0  2.4  2.9  3.3  
155    1.9  2.4  2.8  3.2  
156    1.9  2.3  2.8  3.2  
157    1.9  2.3  2.7  3.2  
158    1.8  2.3  2.7  3.1  
159    1.8  2.2  2.7  3.1  
160    1.8  2.2  2.6  3.0  
161    1.8  2.2  2.6  3.0  
162    1.8  2.2  2.6  3.0  
163    1.7  2.2  2.6  2.9  
164    1.7  2.1  2.5  2.9  
165    1.7  2.1  2.5  2.9  
166    1.7  2.1  2.5  2.8  
167    1.6  2.1  2.4  2.8  
168    1.6  2.0  2.4  2.8  
169    1.6  2.0  2.4  2.7  
170    1.6  2.0  2.4  2.7  

SMP, veicot fizisku slodzi orientējoši var noteikt pēc Astranda nomogrammas.

Astranda nomogramma

13. zīmējums. Astranda nomogramma skābekļa maksimālā patēriņa noteikšanai pēc sirdsdarbības frekvences veloergometriskās slodzes vai step - testa laikā

Ja veic veloergometrisko slodzi, tad SMP nosaka sekojoši: uz a skalas atrod punktu, kurš atbilst veloergometriskās slodzes jaudai, uz 2. skalas atrod punktu, kurš atbilst sirdsdarbības frekvencei pie attiecīgās slodzes, ar taisnu līniju savienojot šos punktus uz 3. skalas līnijas krustojuma vietā nolasa SMP.

Ja veic step - testu, tad uz b skalas atrod punktu, kurš atbilst ķermeņa masai, to savieno ar atbilstošo sirdsdarbības frekvenci uz 2. skalas un skābekļa patēriņu nolasa šīs līnijas krustpunktā uz 1. skalas.

Pēc nomogrammas iegūto skābekļa patēriņa lielumu sareizina ar ''vecuma faktoru'' (12. tabula) un iegūst orientējošu skābekļa patēriņa reālo skaitli. Nosaka SMP, aprēķina relatīvo SMP, izvērtē, salīdzinot ar kvalificētu sportistu SMP rādītājiem (11. tabula) un izdara secinājumus.

nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 19. Muskuļu maksimālā un relatīvā izometriskā spēka Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 17. Skābekļa maksimālā patēriņa noteikšana pēc fon

2002-03-15