nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 18. Skābekļa maksimālā patēriņa noteikšana pēc Astranda Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 16. Fizisko darbaspēju noteikšana pēc Rufjē proves

17. Skābekļa maksimālā patēriņa noteikšana pēc fon Dobelna metodes


Skābekļa maksimālais patēriņš (SMP) ir maksimālais skābekļa daudzums, kuru organisms var patērēt ļoti intensīvu globālu vai reģionāru slodžu laikā. SMP raksturo oksidācijas procesu maksimālo jaudu, kādu muskuļi var sasniegt slodžu laikā. Tāpēc SMP ir svarīgs sportista aerobo spēju rādītājs.  

SMP var noteikt tiešā un netiešā veidā. Nosakot pēc tiešās metodes, nepieciešama sarežģīta aparatūra un pārbaudāmajam jāveic liela slodze. Tādēļ plašāk izmanto netiešo SMP noteikšanu. To izmanto treneri, lai sekotu savu audzēkņu aerobo spēju attīstībai treniņu procesā.  

Netiešās metodes pamatā tiek ievērotas 2 fizioloģiskas likumsakarības:  
  1. starp sirdsdarbības frekvenci un skābekļa patēriņu pastāv lineāra sakarība;
  2. skābekļa patēriņa maksimumu organisms sasniedz pie noteiktas sirdsdarbības frekvences (P. Astrands to sauc par sirdsdarbības maksimālo frekvenci).

SMP līmenim atbilstošā sirdsdarbības frekvence ir atkarīga no cilvēka vecuma un trenētības. Vecumā no 18 līdz 40 gadiem skābekļa patēriņa maksimālo līmeni un līdz ar to oksidācijas procesu maksimālo līmeni muskuļos organisms sasniedz pie pulsa 180 - 190 sit./min., 60 gadu vecumā - pie pulsa 160 sit./min. Bērni skābekļa patēriņa maksimumu sasniedz pie lielākas pulsa frekvences nekā pieaugušie. Trenētiem cilvēkiem parasti maksimālais pulss ir mazāks nekā netrenētiem.  

Nosakot SMP netieši, kļūda parasti sastāda 10 - 15%.  

Sportistēm relatīvais SMP vairumā gadījumu ir par 25 - 30% mazāks nekā tās pašas specializācijas sportistiem - vīriešiem.  
Darba uzdevums.
Apgūt skābekļa maksimālā patēriņa noteikšanu pēc fon Dobelna metodes un izvērtēt šo rādītāju dažādu sporta veidu pārstāvjiem.
Darbam nepieciešams.
35 - 50 cm augsts soliņš, elektrokardiogrāfs, elektrodi, hronometrs, metranoms.
Darba gaita
Miera stāvoklī uz soliņa sēdošai izmeklējamai personai vairākas reizes piereģistrē EKG un aprēķina sirds darbības frekvenci. Ja sirds jau miera stāvoklī darbojas paātrināti, SMP nav nozīmes noteikt, jo rezultāts būs samazināts. Ja sirds darbojas normāli, izmeklējamā persona izpilda step - testu. Slodzes ilgums 5 minūtes, soliņa augstums 35 - 50 cm (atkarībā no auguma), uzkāpšanas temps - 20 - 30 reizes/minūtē. To izvēlas atkarībā no sportista vispārējām darbaspējām, lai sirdsdarbības frekvence slodzes beigās būtu 120 - 170 sit./min. Tempu regulē ar metronomu vai skaitot no 1 līdz 4.

Slodzes beigās reģistrē EKG un aprēķina sirdsdarbības frekvenci.

SMP aprēķina pēc formulas:

SMP=$\displaystyle 1,29\frac{\sqrt{\text{N}\cdot \text{e}^{-0,000884\cdot\text{t}}}}{\text{f}-60}$

kur
N - slodzes jauda (kgm/min.)
f - sirds darbības frekvence slodzes beigās (sit./min.)
t - vecums
e - negatīvā logaritma bāze (nosaka pēc tabulas).

Step - testa jaudu (N) aprēķina sekojoši:

N = p$\displaystyle \cdot$h$\displaystyle \cdot$n$\displaystyle \cdot 1,3$

kur
p - ķermeņa masa (kg)
h - soliņa augstums (m)
n - kustību ciklu skaits 1 min.
1.3 - negatīvā darba koeficients.


10. tabula

e $ ^{ - 0.000884\cdot\text{t}}$ skaitliskās vērtības atkarībā no vecuma

Vecums (g) e $ ^{ - 0.000884\cdot\text{t}}$ Vecums (g) e $ ^{ - 0.000884\cdot\text{t}}$
18 0.853 25 0.799
19 0.846 26 0.794
20 0.839 27 0.788
21 0.831 28 0.779
22 0.823 29 0.773
23 0.817 30 0.767
24 0.809    

Aprēķina un izvērtē SMP, salīdzinot ar attiecīgā sporta veida kvalificētu sportistu rādītājiem (11. tabula).


11. tabula
Kvalificētu sportistu un netrenētu vīriešu
relatīvais skābekļa maksimālais patēriņš
(pēc V. Mihailova un N. Volkova)

Sporta veids SMP (ml/kg)
Slēpošana 86
Ātrslidošana 85
Riteņbraukšana (šoseja) 83
Skriešana (garās distances) 83
Peldēšana 82
Riteņbraukšana (treks) 81
Basketbols 76
Soļošana 75
Hokejs 74
Airēšana 73
Skriešana (vidējās distances) 73
Ūdenspolo 72
Cīņa 68
Skriešana (īsās distances) 67
Futbols 64
Kalnu slēpošana 62
Alpīnisms 62
Daiļslidošana 60
Volejbols 57
Vingrošana 53
Netrenēti 48

Izdara secinājumus.

nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 18. Skābekļa maksimālā patēriņa noteikšana pēc Astranda Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 16. Fizisko darbaspēju noteikšana pēc Rufjē proves

2002-03-15