nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 17. Skābekļa maksimālā patēriņa noteikšana pēc fon Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 15. Vispārējo darbaspēju noteikšana pēc Harvarda step

16. Fizisko darbaspēju noteikšana pēc Rufjē proves


Darba uzdevums.
Apgūt metodiku fizisko darbaspēju noteikšanai pēc Rufjē proves un izvērtēt iegūtos datus.
Darbam nepieciešams.
Hronometrs, fonendoskops.
Darba gaita
Izmeklējamai personai saskaita pulsu 15 sekundēs (pēc 10 minūšu atpūtas) (P1). Pēc tam veic 30 dziļus pietupienus 45 sekundēs. Pēc slodzes saskaita pulsu pirmajās (P2) un pēdējās (P3) 1. minūtes 15 sekundēs.

Aprēķina Rufjē indeksu (RI) un izvērtē fiziskās darbaspējas.

RI=$\displaystyle \frac{4(\text{P}_1+\text{P}_2+\text{P}_3)-200}{10}$

Fizisko darbaspēju vērtējums pēc RI:
<0 - teicami
0 - 5 - labi
6 - 10 - apmierinoši
11 - 15 - viduvēji
>15 - slikti

Izvērtē iegūtos rezultātus un izdara secinājumus.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 17. Skābekļa maksimālā patēriņa noteikšana pēc fon Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 15. Vispārējo darbaspēju noteikšana pēc Harvarda step


2002-03-15