nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 3. Sirds - asinsvadu sistēmas funkcionālā stāvokļa Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 1.9. Izturības (atspoles) 20 m skrējiens.

2. Sirds - asinsvadu sistēmas reakcija uz fizisko slodzi


Pēc sirdsdarbības frekvences un arteriālā spiediena izmaiņām pēc fiziskās slodzes izdala 5 sirds - asinsvadu reakcijas tipus: normotonisko, hipotonisko, hipertonisko, distonisko un kāpņveidīgo.  

  1. Normotoniskais sirds - asinsvadu sistēmas reakcijas tips. Miera stāvoklī sirdsdarbības frekvence (SDF) un asinsspiediens (AS) atbilst normai. 1. minūtē pēc slodzes SDF palielinās par 60 - 100%, sistoliskais spiediens palielinās par 15 - 30%, diastoliskais spiediens samazinās par 15 - 30%, pulsa spiediens palielinās par 60 - 100%. Minūtes tilpums (MT) palielinās uz sistoles tilpuma (ST) un sirdsdarbības frekvences palielināšanās rēķina. Šāds reakcijas tips raksturīgs veseliem, labi trenētiem cilvēkiem, parāda labu adaptāciju fiziskām slodzēm, augstas sirds - asinsvadu sistēmas regulācijas spējas. Šāda reakcija tiek uzskatīta kā fizioloģiski normāla, tāpēc, ka mēreni paātrinoties pulsam, pielāgošanās slodzei notiek uz pulsa spiediena palielināšanās rēķina, kas netieši raksturo sistoles tilpuma palielināšanos. Sistoliskā spiediena palielināšanās parāda kreisā kambara saraušanās spējas un diastoliskā spiediena samazināšanās - arteriolu tonusa pavājināšanos, kas nodrošina labāku asins plūsmu uz perifēriju. Šī reakcijas tipa atjaunošanās periods ilgst 3 - 5 minūtes.
  2. Hipotoniskais jeb astēniskais sirds - asinsvadu sistēmas reakcijas tips. Miera stāvoklī SDF un AS atbilst normai. 1. minūtē pēc slodzes SDF palielinās vairāk kā par 100%, sistoliskais spiediens palielinās līdz 10%, diastoliskais spiediens var neizmainīties, pulsa spiediens palielinās ļoti maz, MT palielinās tikai uz SDF rēķina, jo ST praktiski nemainās. Palēninās atjaunošanās. Šāds reakcijas tips ir neekonomisks, var novērot sportistiem pie pārslodzēm, pēc masas samazināšanas procedūrām, var būt saistīts ar miokarda saraušanās spēju samazināšanos.
  3. Hipertoniskais reakcijas tips. Miera stāvoklī sistoliskais spiediens var būt paaugstināts. 1. minūtē pēc slodzes SDF palielinās par 100% un vairāk, sistoliskais spiediens palielinās par 50% un vairāk, diastoliskais spiediens palielinās par 10 - 30%, palielinās pulsa spiediens. Novēro nesakritību starp MT un perifērās pretestības lielumu. Atjaunošanās norit lēni. Šādu reakciju novēro hipertonijas slimniekiem un kuriem ir tendence uz to. Raksturīga palielināta perifērā pretestība. Hipertoniskais reakcijas tips tiek vērtēts kā neapmierinošs.
  4. Distoniskais sirds - asinsvadu sistēmas reakcijas tips. Miera stāvoklī SDF un AS atbilst normai. 1. minūtē pēc slodzes SDF palielinās par 80 - 100%, sistoliskais spiediens - par 15 - 30%, diastoliskais spiediens nokrītas līdz 0, kas saistīts ar asinsvadu tonusa un pulsa viļņa izplatīšanās ātruma izmaiņām (''auskultācijas fenomens''). Šādu reakciju novēro sportistiem pēc smaga fiziska darba, noguruma laikā, pēc slimībām, dažreiz tā var būt sportista individuāla īpatnība.
  5. Kāpņveida reakcijas tips. Izejas stāvoklī SDF un AS atbilst normai. Pēc slodzes 2. minūtē sistoliskais spiediens lielāks nekā 1. minūtē. Šāda sirds - asinsvadu sistēmas reakcija atspoguļo asinsrites sistēmas regulācijas funkcionālās nepilnības. Palēninās sistoliskā spiediena atjaunošanās. Šāda reakcija ir nelabvēlīga, jo parāda neadekvātu adaptāciju fiziskai slodzei, aizkavējas skābekļa parāda dzēšana, var būt saistīts ar nogurumu.
Sirds - asinsvadu reakcijas tipi uz fizisko slodzi redzami arī 9. zīmējumā.  

\includegraphics[width=15.8cm]{C:/TEXfiles/jauja/armajauja/9.eps}

9. zīmējums. Sirds - asinsvadu reakcijas tipi uz fizisko slodzi.
A - normotoniskais, B - hipotoniskais, C - hipertoniskais,
D - distoniskais, E - kāpņveida.

Darba uzdevums.
Izvērtēt organisma reakciju uz fizisko slodzi pēc sirdsdarbības frekvences un arteriālā spiediena izmaiņām atjaunošanās periodā.
Darbam nepieciešams.
Veloergometrs,sfigmomanometrs, fonendoskops, hronometrs.
Darba gaita.
Izmeklējamai personai izejas stāvoklī izmēra asinsspiedienu un nosaka sirds darbības frekvenci.

Pēc tam izmeklējamā persona veic standartslodzi - 20 dziļus pietupienus 30 sekundēs vai veloergometrisko slodzi 3 minūtes (vīrieši - 150 W, sievietes - 100 W).

Pēc slodzes 5 minūšu laikā, katras minūtes sākumā izmēra asinsspiedienu un nosaka sirdsdarbības frekvenci.

Iegūtos rezultātus atspoguļo grafiski: uz X ass atliekot atjaunošanās perioda laiku (sekundēs), uz Y ass - sirds darbības frekvenci (sit./min.), diastolisko un sistolisko spiedienu (mm Hg st.).

Izvērtē rezultātus un nosaka sirds - asinsvadu reakcijas tipu uz fizisko slodzi.

nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 3. Sirds - asinsvadu sistēmas funkcionālā stāvokļa Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 1.9. Izturības (atspoles) 20 m skrējiens.

2002-03-15