nākamais augstāk iepriekšējais saturs
Nākamais: 4. Funkcionālās izmaiņas organismā statisko slodžu un Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 2. Sirds - asinsvadu sistēmas reakcija uz

3. Sirds - asinsvadu sistēmas funkcionālā stāvokļa novērtējums, izmantojot Ļetunova 3 - momentu provi


Ļetunova proves tests sastāv no 3 dažādām slodzēm: 1.slodze - 20 dziļi pietupieni 30 sek. laikā - tas atbilst iesildīšanās stāvoklim; 2. slodze - 15 sekunžu maksimāli ātrs skrējiens uz vietas, augstu cilājot ceļgalus. Šī slodze raksturo organisma iespējas ātri palielināt asinsapgādi nodarbinātajiem muskuļiem. 3. slodze - 3 minūšu skrējiens ar ātrumu 180 soļi/min. Šī slodze ļauj novērtēt organisma spēju ātri mobilizēt asinsapgādes mehānismus un ilgāku laiku uzturēt augstus to darbības rādītājus.  

Darba uzdevums.
Apgūt Ļetunova 3 - momentu proves testu un novērtēt sirds - asinsvadu sistēmas izmaiņas proves ietekmē.
Darbam nepieciešams.
Sfigmomanometrs, fonendoskops, hronometrs.
Darba gaita.
Izmeklējamai personai izejas stāvoklī izmēra asinsspiedienu un nosaka sirdsdarbības frekvenci (izklausot sirds toņus vai saskaitot pulsu).

Pēc tam tiek veikta Ļetunova prove.

1.slodze - 20 dziļi pietupieni 30 sekunžu laikā. Seko 3 minūšu atpūta. Atpūtas laikā, katras minūtes sākumā mēra asinsspiedienu un nosaka sirdsdarbības frekvenci.

Seko 2. slodze - 15 sekunžu ātrs skrējiens uz vietas augstu cilājot ceļgalus. Seko 4 minūšu atpūta. Atpūtas laikā, katras minūtes sākumā izmēra asinsspiedienu un nosaka sirdsdarbības frekvenci.

Seko 3. slodze - 3 minūšu skrējiens ar ātrumu 180 soļi minūtē. Pēc slodzes 5 minūšu laikā katras minūtes sākumā izmēra asinsspiedienu un nosaka sirdsdarbības frekvenci.

Pēc mērījumiem aprēķina sistoles tilpumu (ST) un minūtes tilpumu (MT). ST aprēķina pēc Starra formulas.

   ST = 100 + 0,5 X Pp - 0,6 X Pd - 0,6 X V

kur
Ps - sistoliskais spiediens (mm Hg st.)
Pd - diastoliskais spiediens (mm Hg st.)
Pp - pulsa spiediens (mm Hg st.) (Pp=Ps-Pd)
V - vecums (g).

MT aprēķina sekojoši:

MT = ST X SDF

kur
ST - sistoles tilpums (ml)
SDF - sirds darbības frekvence (sit./min.)

Iegūtos rezultātus apkopo tabulā.

Parametri  Izejas stāvoklī  Pēc 1. slodzes  Pēc 2. slodzes  Pēc 3. slodzes 
    minūtes 
    5  
SDF (sit./min.)                           
Ps (mm Hg)                           
Pd (mm Hg)                           
ST (ml)                           
MT (l)                           

Iegūtos rezultātus izanalizē un izdara secinājumus.

nākamais augstāk iepriekšējais saturs
Nākamais: 4. Funkcionālās izmaiņas organismā statisko slodžu un Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 2. Sirds - asinsvadu sistēmas reakcija uz

2002-03-15