nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 5. Sirdsdarbības un arteriālā spiediena izmaiņas maksimālas Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 3. Sirds - asinsvadu sistēmas funkcionālā stāvokļa

4. Funkcionālās izmaiņas organismā statisko slodžu un spēka vingrinājumu ietekmē


Mehāniskais darbs statisko slodžu ietekmē praktiski līdzinās nullei. Tanī pat laikā šāda rakstura slodzes izsauc būtiskas funkcionālas izmaiņas organismā. Ar statiskām slodzēm tiek noturēts noteikts ķermeņa un atsevišķu tā daļu stāvoklis, saglabāta noteikta poza. Veicot dažus sporta vingrošanas elementus, sportists pāriet no krūšu uz diafragmālo elpošanu, daži spēka vingrinājumi tiek veikti aizturot elpu, sasprindzinot preses muskuļus.  

Enerģijas patēriņš statiskā darba laikā mazāks nekā veicot dinamisko darbu. Lielāku O2 patēriņu un CO2 izdalīšanos novēro nevis statiskās slodzes laikā, bet pēc tās. Tāpēc pēc statiskām slodzēm notiek pastiprināta elpošana un asinsrite. Šādu parādību apzīmē ar Landharda fenomenu.  
Darba uzdevums.
Izpētīt statisko un spēka vingrinājumu ietekmi uz organisma funkcionālajiem rādītājiem.
Darbam nepieciešams.
Sfigmomanometrs, fonendoskops, hronometrs 3 - 5 kg hanteles.
Darba gaita.
 1. Izmeklējamai personai izejas stāvoklī saskaita pulsu, elpošanas biežumu, izmēra asinsspiedienu. Pēc tam izmeklējamā persona veic statisku slodzi: apsēžas uz grīdas, rokas aiz muguras atbalstās pret grīdu, paceļ kājas 450 leņķī un notur maksimāli ilgi.
  Slodzes laikā un pēc statiskās slodzes 1., 2., 3, 4, 5. minūtēs nosaka pulsa, elpošanas biežumu un asinsspiedienu. Rezultātus ieraksta tabulā.
 2. Izmeklējamai personai izejas stāvoklī nosaka pulsu, elpošanas biežumu un izmēra asinsspiedienu.
  Pēc tam izmeklējamā persona paņem rokās 3 vai 5 kg smagas hanteles, rokas izstiepj uz sāniem un plecu līmenī tās notur maksimāli ilgi.
  Slodzes laikā un pēc slodzes 1., 2., 3., 4. un 5. minūtēs atkārtoti nosaka funkcionālos rādītājus. Rezultātus ieraksta tabulā.
 3. Izmeklējamai personai izejas stāvoklī nosaka pulsu, elpošanas biežumu, izmēra asinsspiedienu un veic spēka - kustību vingrinājumu - atspiešanās ar rokām no grīdas guļus stāvoklī līdz pilnam nogurumam (atteicei).
  Slodzes laikā un pēc slodzes 1., 2., 3., 4., 5. minūtēs atkārtoti nosaka fukcionālos rādītājus. Rezultātus ieraksta tabulā.

Izmeklējamā persona  Parametri  Slodze  Slodzes laikā  Pēc slodzes (minūtes) 
        1   2   3   4  
  SDF (sit./min.)  1.             
  SDF (sit./min.)  2.             
  SDF (sit./min.)  3.             
  AS (mm Hg) (Ps/Pd) 1.             
  AS (mm Hg) (Ps/Pd) 2.             
  AS (mm Hg) (Ps/Pd) 3.             
  Elpošanas biežums (reizes/min.) 1.             
  Elpošanas biežums (reizes/min.) 2.             
  Elpošanas biežums (reizes/min.) 3.             

Rezultātus izanalizē un izdara secinājumus par statisko un spēka vingrinājumu ietekmi uz organisma funkcionālajiem rādītājiem.

nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 5. Sirdsdarbības un arteriālā spiediena izmaiņas maksimālas Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 3. Sirds - asinsvadu sistēmas funkcionālā stāvokļa

2002-03-15