nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.3. Noliekšanās uz priekšu Augstāk: 1. Fiziskās sagatavotības noteikšana pēc Eirofit testa Iepriekšējais: 1.1. Flamingo līdzsvara tests

1.2. Uzsitieni uz plāksnes


Darbam nepieciešams.
Augumam piemērota augstuma galds ar 2 izkrāsotiem apļiem, kuru diametrs - 20 cm, attālums starp abu apļu centriem - 80 cm, starp apļiem vidū novietots taisnstūris (10 X 20 cm), hronometrs.
Darba gaita.
Izmeklējamā persona kreiso roku (kreiļi - labo) uzliek uz taisnstūra, bet labo - pāri kreisajai uz apļa. Maksimālā ātrumā pārvieto labo roku no 1 apļa uz otru (2. zīm.). Kreisā roka paliek nekustīga uz taisnstūra. Testa ilgums - 25 cikli (1 cikls - labā roka skar abus apļus). Hronometru ieslēdz testu uzsākot, un apstādina, kad veikti 25 cikli. Fiksē rezultātu ar precizitāti līdz 0,1 sekundei.

Testa rezultātu ieraksta tabulā.

Testa ''uzsitieni uz plāksnes'' izpilde

2. zīmējums. Testa "uzsitieni uz plāksnes" izpildenākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.3. Noliekšanās uz priekšu Augstāk: 1. Fiziskās sagatavotības noteikšana pēc Eirofit testa Iepriekšējais: 1.1. Flamingo līdzsvara tests


2002-03-15