nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.2. Uzsitieni uz plāksnes Augstāk: 1. Fiziskās sagatavotības noteikšana pēc Eirofit testa Iepriekšējais: 1. Fiziskās sagatavotības noteikšana pēc Eirofit testa

1.1. Flamingo līdzsvara tests


Darbam nepieciešams.
Metāla stienis - 50 cm garš, 4 cm augsts, 3 cm plats (divi stieņa balsti - 15 cm gari un 2 cm plati nodrošina stabilitāti), hronometrs.
Darba gaita.
Izmeklējamā persona ar 1 kāju nostājas uz metāla stieņa, otro kāju saliec ceļgalā atpakaļ un ar tās pašas puses roku satver pie potītes (1. zīm.).

Flamingo testa izpilde

1. zīmējums. Flamingo testa izpilde

Ar otru roku drīkt pieturēties pie cita rokas. Kad roku atņem, fiksē laiku. Tests ilgst 1 minūti. Katru reizi, kad izmeklējamā persona zaudē līdzsvaru, hronometru apstādina. Ieņemot izejas stāvokli, hronometru iedarbina no jauna. Tā turpina līdz pilnai minūtei. Cik reizes izmeklējamā persona notur līdzsvaru 1 minūtes laikā, tik balles arī iegūst. Ja izmeklējamā persona pirmajās 30 sekundēs zaudē līdzsvaru 15 reizes, testu neieskaita. Šo testu neveic bērniem līdz 7 gadiem.

Iegūtos rezultātus ieraksta tabulā.

nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.2. Uzsitieni uz plāksnes Augstāk: 1. Fiziskās sagatavotības noteikšana pēc Eirofit testa Iepriekšējais: 1. Fiziskās sagatavotības noteikšana pēc Eirofit testa

2002-03-15