nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.1. Flamingo līdzsvara tests Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: SATURS

1. Fiziskās sagatavotības noteikšana pēc Eirofit testa


Pēc Eirofit testiem nosaka sekojošus fiziskās sagatavotības rādītājus: veiklību, kardio - respiratorās spējas, muskuļu spēku, ķermeņa uzbūvi, lokanību, ātrumu, līdzsvaru. Šo testu priekšrocības:  

 1. relatīvi īsā laikā dod plašu informāciju par fizisko sagatavotību;
 2. precīzi atklāj fiziskās sagatavotības nepilnības;
 3. dod motivāciju kustību aktivitātēm un sporta nodarbībām;
 4. dod iespēju rekomendēt noteiktam sporta veidam.

Testēšanu veic labi ventilētā telpā, sporta zālē, ievērojot sekojošus norādījumus:  

 1. tos veic sporta apģērbā;
 2. starp testiem jāatpūšas;
 3. pirms testu izpildes nedrīkt vingrināties, atļauts tikai 1 reizi izmēģināt;
 4. testus izpilda noteiktā secībā:
  1. Flamingo līdzsvara tests (FLT);
  2. uzsitieni uz plāksnes (PLT) - locekļu kustības ātruma, koordinācijas noteikšana;
  3. sēdēt un aizsniegt (SAR) - lokanības noteikšana;
  4. stāvot plats lēciens (SBJ) - eksplozīvā (ātruma) spēka noteikšana;
  5. rokas tvēriens (HGR) - statiskā rokas spēka noteikšana;
  6. piecēlieni (SLIP) - vēdera muskulatūras spēka noteikšana;
  7. kāriens saliektās rokās (BAH) - funkcionālā spēka noteikšana;
  8. atspoles skrējiens 10 X 5 m (SHR) - skriešanas ātruma, veiklības noteikšana;
  9. izturības (atspoles) 20 m skrējiens (ESR) vai tests PWC - kardio - respiratorās izturības noteikšana.
Testu ieteicams izmantot skolēniem no 6 līdz 18 gadiem.  
Darba uzdevums.
Apgūt Eirofit testa izpildes metodiku un izvērtēt fiziskās sagatavotības līmeni pēc šīs metodes.

Pirms testēšanas uzsākšanas, aizpilda katra skolēna individuālos rādītājus: dzimums, vecums, fiziskā aktivitāte, sporta sekcija.

Izmēra precīzi augumu (ar precizitāti līdz +/- 0,5 cm).

Nosaka ķemeņa masu ar medicīniskajiem svariem (ar precizitāti +/- 50 g).

Izmēra tauku daudzumu.nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.1. Flamingo līdzsvara tests Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: SATURS

2002-03-15