nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.8. Atspoles skrējiens Augstāk: 1. Fiziskās sagatavotības noteikšana pēc Eirofit testa Iepriekšējais: 1.6. Piecēlieni

1.7. Kāriens saliektās rokās


Darbam nepieciešams.
Stienis 2,5 cm diametrā, hronometrs, paklājs, magnēzijs.
Darba gaita.
Izmeklējamā persona satver stieni tā, lai pirksti atrastos virspusē, īkšķis - apakšpusē un zods - virs stieņa (7. zīm.). Hronometru ieslēdz tad, kad izmeklējamai personai zods atrodas virs stieņa, augums nešūpojas. Fiksē laiku tad, kad zodu vairs nevar noturēt virs stieņa. Rezultātu nosaka ar precizitāti līdz 0,1 sekundei.

To ieraksta tabulā.

Noturēšanās kārienā stienī

7. zīmējums. Noturēšanās kārienā stienīnākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.8. Atspoles skrējiens Augstāk: 1. Fiziskās sagatavotības noteikšana pēc Eirofit testa Iepriekšējais: 1.6. Piecēlieni


2002-03-15