nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.7. Kāriens saliektās rokās Augstāk: 1. Fiziskās sagatavotības noteikšana pēc Eirofit testa Iepriekšējais: 1.5. Rokas tvēriens

1.6. Piecēlieni


Darbam nepieciešams.
Paklājs, hronometrs, asistents.
Darba gaita.
Izmeklējamā persona apsēžas uz paklāja, rokas aiz galvas, ceļgali saliekti 900 leņķī, asistents piespiež pēdas pie grīdas. Izmeklējamā persona noguļas uz muguras ar pleciem skarot paklāju, tad atgriežas sēdus stāvoklī ar elkoņiem pieskaroties ceļgaliem. 1 cikls - no sēdus stāvokļa atgulties un atgriezties sākuma stāvoklī (6. zīm.). Testu veic maksimālā ātrumā 30 sekundes un saskaita pareizi veikto ciklu skaitu.

Rezultātu ieraksta tabulā.

Piecelšanās sēdus no guļus stāvokļa

6. zīmējums. Piecelšanās sēdus no guļus stāvokļanākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.7. Kāriens saliektās rokās Augstāk: 1. Fiziskās sagatavotības noteikšana pēc Eirofit testa Iepriekšējais: 1.5. Rokas tvēriens


2002-03-15