nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.6. Piecēlieni Augstāk: 1. Fiziskās sagatavotības noteikšana pēc Eirofit testa Iepriekšējais: 1.4. Stāvot plats lēciens

1.5. Rokas tvēriens


Darbam nepieciešams.
Rokas dinamometrs.
Darba gaita.
Izmeklējamā persona vadošajā rokā paņem dinamometru, izstiepj roku sānis un saspiež maksimāli stipri dinamometra atsperi (5. zīm.). Testu veic 2 reizes un fiksē labāko rezultātu.

Rezultātu ieraksta tabulā.

Rokas dinamometrija

5. zīmējums. Rokas dinamometrijanākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.6. Piecēlieni Augstāk: 1. Fiziskās sagatavotības noteikšana pēc Eirofit testa Iepriekšējais: 1.4. Stāvot plats lēciens


2002-03-15