nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.5. Rokas tvēriens Augstāk: 1. Fiziskās sagatavotības noteikšana pēc Eirofit testa Iepriekšējais: 1.3. Noliekšanās uz priekšu

1.4. Stāvot plats lēciens


Darbam nepieciešams.
Iezīmēta līnija telpā, vēlams paklājs ar neslīdīgu stingru virsmu, mērlente.
Darba gaita.
Izmeklējamā persona nostājas aiz iezīmētās līnijas. Saliecot kājas ceļgalos un iešūpojot rokas, spēcīgi atgrūžoties izdara lēcienu uz priekšu, pēc iespējas tālāk (4. zīm.). Jācenšas piezemēties ar abām kājām kopā. Nosaka rezultātu, izmērot attālumu no iezīmētās līnijas līdz vietai, kur piezemējas papēži, ar precizitāti līdz 1 cm.

Testu veic 2 reizes un fiksē labāko rezultātu.

Rezultātu ieraksta tabulā.

Tāllēkšana no vietas

4. zīmējums. Tāllēkšana no vietasnākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.5. Rokas tvēriens Augstāk: 1. Fiziskās sagatavotības noteikšana pēc Eirofit testa Iepriekšējais: 1.3. Noliekšanās uz priekšu


2002-03-15