nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.4. Stāvot plats lēciens Augstāk: 1. Fiziskās sagatavotības noteikšana pēc Eirofit testa Iepriekšējais: 1.2. Uzsitieni uz plāksnes

1.3. Noliekšanās uz priekšu


Darbam nepieciešams.
Speciāls galds, kura garums 35 cm, platums 45 cm, augstums -32 cm. Augšējās plāksnes garums - 55 cm, platums - 45 cm. Tā piestiprināta 15 cm pāri galda priekšējai vertikālai malai. Augšējās plāksnes vidū iezīmēta skala no 0 līdz 50 cm.
Darba gaita.
Galdu novieto uz grīdas pie sienas. Izmeklējamā persona apsēžas uz grīdas, izstieptas kājas atbalsta pret galda priekšējo malu un izstieptas uz priekšu rokas uzliek uz galda virsējās plāksnes. Tad saliecoties un sniedzoties uz priekšu, izstieptās rokas virza uz priekšu maksimāli tālu un apstājas vistālākajā pozīcijā, kuru var aizsniegt (3. zīm.). Uz skalas nolasa rezultātu. Testu izpilda 2 reizes un ieskaita labāko rezultātu.

Rezultātu ieraksta tabulā.

Testa ''noliekšanās uz priekšu'' izpilde

3. zīmējums. Testa "noliekšanās uz priekšu" izpildenākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.4. Stāvot plats lēciens Augstāk: 1. Fiziskās sagatavotības noteikšana pēc Eirofit testa Iepriekšējais: 1.2. Uzsitieni uz plāksnes


2002-03-15