nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.9. Izturības (atspoles) 20 m skrējiens. Augstāk: 1. Fiziskās sagatavotības noteikšana pēc Eirofit testa Iepriekšējais: 1.7. Kāriens saliektās rokās

1.8. Atspoles skrējiens


Darbam nepieciešams.
Hronometrs, mērlente, krīts, 4 konusi (kegļi).
Darba gaita.
Uz grīdas ar krītu iezīmē laukumu 10 X 5 m, līniju galos novieto konusus (kegļus) (8. zīm.). Izmeklējamā persona nostājas aiz starta līnijas un pēc komandas sāk skriet maksimālā ātrumā, šķērsojot gala līniju un atgriežoties aiz starta līnijas (1 cikls).

Veic 5 ciklus. Fiksē rezultātu ar precizitāti līdz 0,1 sekundei.

Rezultātu ieraksta tabulā.

Atspoles skrējiens

8. zīmējums. Atspoles skrējiensnākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.9. Izturības (atspoles) 20 m skrējiens. Augstāk: 1. Fiziskās sagatavotības noteikšana pēc Eirofit testa Iepriekšējais: 1.7. Kāriens saliektās rokās


2002-03-15