nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 13. Sirds - asinsvadu un elpošanas rādītāju Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 11. Mērenas intensitātes slodzes fizioloģiskais raksturojums

12. Sirds - asinsvadu un elpošanas sistēmas darbības izmaiņas atkarībā no slodzes jaudas


 

Darba uzdevums.
Izvērtēt sirdsdarbības frekvences, asinsspiediena un ārējās elpošanas izmaiņas atkarībā no slodzes jaudas.
Darbam nepieciešams.
Veloergometrs, elektrokardiogrāfs, elektrodi, sfigmomanometrs, fonendoskops, hronometrs.
Darba gaita.
Izmeklējamā persona apsēžas uz veloergometra. Viņam uzliek elektrodus un reģistrē EKG, izmēra asinsspiedienu un saskaita elpošanas kustības 1 minūtē. Pēc EKG aprēķina sirds darbības frekvenci.

Pēc tam izmeklējamā persona uz veloergometra izpilda kāpņveidīgi pieaugošu slodzi. Katras slodzes pakāpe ilgst 3 minūtes. Pirmās pakāpes jauda - 50 W, katrā nākamajā pakāpē jaudu palielina par 30 W. Pedalēšanas ātrums - 60 apgr./min. Slodzi turpina līdz nogurumam.

Katras slodzes pakāpes beigās reģistrē EKG, mēra asinsspiedienu, saskaita elpošanas kustības (mērījumus veic pēdējās 30 sek.).

Iegūtos rezultātus apkopo tabulā.

Izmeklējamā persona  Slodzes jauda (W)  Sirds darbības frekvence (sit./min.)  Ps/Pd (mmHg)  Elpošanas biežums (elp.kust./min.)  
         
         

Rezultātus attēlo arī grafiski, uz abscisas ass atliekot jaudu (W), uz ordinātas ass - fizioloģiskos rādītājus.

Aprēķina, par cik sitieniem minūtē pieaug sirds darbības frekvence, palielinot jaudu par 30 W.

Secina, kā mainās fizioloģiskie rādītāji, pieaugot slodzes jaudai.

nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 13. Sirds - asinsvadu un elpošanas rādītāju Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 11. Mērenas intensitātes slodzes fizioloģiskais raksturojums

2002-03-15