nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 12. Sirds - asinsvadu un elpošanas sistēmas Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 10. Lielas intensitātes jaudas darba fizioloģiskais raksturojums

11. Mērenas intensitātes slodzes fizioloģiskais raksturojums


Mērenas intensitātes slodzi sportists var veikt 30 - 40 minūtes. Pie šādas intensitātes slodzes pieskaita: 20 - 42 km skrējiens, 10 - 50 km soļošana, 50 - 200 km velosports, peldēšana 5 un vairāk km, slēpošana 15 un vairāk km.  

Veicot šādas slodzes, praktiski visu enerģētisko nodrošinājumu dod aerobās reakcijas. Slodzes laikā sirds darbības frekvence sasniedz 150 - 170 sit./min., sistoliskais spiediens palielinās līdz 135 - 150 mm Hg st.  
Darba uzdevums.
Izpētīt mērenas, ilgstošas slodzes ietekmi uz sportista funkcionālajiem rādītājiem.
Darbam nepieciešams.
Veloergometrs, elektrokardiogrāfs, elektrodi, sfigmomanometrs, fonendoskops, hronometrs.
Darba gaita.
Izmeklējamai personai izejas stāvoklī reģistrē EKG, izmēra asinsspiedienu, nosaka elpošanas biežumu. Pēc 3., 4. tabulām nosaka mērenas intensitātes slodzi, kas atbilst 35% no teorētiskā skābekļa maksimālā patēriņa.

Izmeklējamā persona veic veloergometrisko slodzi 45 minūtes, pedalēšanas ātrums 50 apgr./min. Slodzes jaudu palielina pakāpeniski 1 minūtes laikā, pedalējot ar ātrumu 60 apgr./min. Sasniedzot vajadzīgo slodzes jaudu, pedalēšanas ātrumu samazina līdz 50 apgr./min. un šādā ritmā turpina darbu 45 minūtes. Sportista darba režīms redzams 12.zīmējumā.

Sportista mērenas intensitātes jaudas darba režīms

12. zīmējums. Sportista mērenas intensitātes jaudas darba režīms

Slodzes 15., 30. un 45. minūtēs un pēc slodzes 1, 5, 10, 15 un 20 minūtēs reģistrē EKG, mēra asinsspiedienu un nosaka elpošanas biežumu.

Iegūtos rezultātus apkopo tabulā.

Izmeklējamā persona  Parametri  Izejas stāvoklis  Slodzes laikā (min.)  Pēc slodzes (min.) 
      15  30  45  10  15  20  
  SDF (sit./min.)                   
  AS (mm Hg)                   
  Elpošanas frekvence (reizes/min.)                   

Izanalizē rezultātus un izdara secinājumus par mērenas, ilgstošas slodzes ietekmi uz organisma funkcionālajiem rādītājiem.

nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 12. Sirds - asinsvadu un elpošanas sistēmas Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 10. Lielas intensitātes jaudas darba fizioloģiskais raksturojums

2002-03-15