nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 14. Fizisko darbaspēju noteikšana pēc testa PWC Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 12. Sirds - asinsvadu un elpošanas sistēmas

13. Sirds - asinsvadu un elpošanas rādītāju dinamika mainīgas intensitātes cikliskas slodzes laikā


 

Darba uzdevums.
Novērot sirds - asinsvadu un elpošanas rādītāju izmaiņas mainīgas intensitātes darba laikā.
Darbam nepieciešams.
Elektrokardiogrāfs, elektrodi, sfigmomanometrs, fonendoskops, hronometrs.
Darba gaita.
Miera stāvoklī izmeklējamai personai reģistrē EKG, izmēra asinsspiedienu, nosaka elpošanas frekvenci.

Pēc tam izmeklējamā persona veic 8 minūšu veloergometrisko slodzi. Katru minūti maina slodzes jaudu (5. tabula). Pedalēšanas ātrums - 60 apgr./min.


5. tabula
Aptuvenas jaudas (W) slodzes laikā

Minūtes Sievietes Vīrieši
1 60 100
2 130 170
3 30 60
4 100 130
5 60 30
6 130 200
7 60 100
8 30 60

Katras minūtes beigās reģistrē EKG, izmēra asinsspiedienu, nosaka elpošanas biežumu. Pēc EKG aprēķina sirdsdarbības frekvenci.

Rezultātus apkopo tabulā.

Minūtes  Slodzes jauda (W)  Sirdsdarbības frekvence (sit./min.)  Asinsspiediens (mm Hg)  Elpošanas frekvence (reizes/min.)  
         
         

Pulsa dinamiku slodzes laikā attēlo arī grafiski, uz X ass atliekot minūtes, uz Y ass - sirdsdarbības frekvenci.

Veic rezultātu analīzi un izdara secinājumus.

nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 14. Fizisko darbaspēju noteikšana pēc testa PWC Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 12. Sirds - asinsvadu un elpošanas sistēmas

2002-03-15