nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 15. Vispārējo darbaspēju noteikšana pēc Harvarda step Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 13. Sirds - asinsvadu un elpošanas rādītāju

14. Fizisko darbaspēju noteikšana pēc testa PWC170


Pēc testa PWC170 nosaka cilvēka aerobās darbaspējas. Zviedru zinātnieki T. Sjostrand un H. Vahlund par vispārējo darbaspēju rādītāju iesaka jaudu, kuru attiecīgais cilvēks var veikt pie pulsa 170 sit./min. Tests pamatojas uz to, ka viens no galvenajiem fizisko darbaspēju noteicošajiem faktoriem ir sirds attīstība. Veicot vienādas jaudas slodzi, sportistam ar trenētu sirdi un augstām darbaspējām sirdsdarbības frekvence pieaug mazāk nekā netrenētam. Tādēļ jauda, kas atbilst sirdsdarbības frekvencei 170 sit./min., cilvēkam ar trenētu sirdi ir lielāka, lielākas ir arī darbaspējas. Starp darba jaudu un sirdsdarbības frekvenci pastāv lineāra sakarība, sevišķi diapozonā no 120 līdz 170 sit./min.  

Šo testu biežāk veic pēc V. Karpmana modifikācijas.  
Darba uzdevums.
Noteikt aerobās darbaspējas pēc testa PWC170.
Darbam nepieciešams.
Veloergometrs, fonendoskops, hronometrs.
Darba gaita.
Izmeklējamā persona apsēžas uz veloergometra sēdekļa. Miera stāvoklī saskaita pulsu (15 sekundēs un pārrēķina uz 1 minūti, vēlams ar fonendoskopu, izklausot sirdi). Pēc komandas izmeklējamā persona veic 5 minūšu veloergometrisko slodzi, ar hronometru uzņem laiku. Pedalēšanas ātrums 60 - 70 apgr./min. Slodzi izvēlas ar aprēķinu, lai tās jauda būtu 1 W uz 1 masas kg. Slodzes 5. minūtes pēdējās 15 sekundēs saskaita pulsu.

Seko 3 minūšu atpūta. Pēc atpūtas izmeklējamā persona veic otro 5 minūšu slodzi, kuras jaudu izvēlas ar tādu aprēķinu, lai sirdsdarbības frekvence slodzes beigās būtu tuvu 170 sit./min. (intervālā 160 - 180 sit./min.) (6. tabula). Slodzes 5. minūtes pēdējās 15 sekundēs nosaka sirdsdarbības frekvenci.

6. tabula
Rekomendējamā 2. slodzes jauda pēc pulsa frekvences izmaiņām 1. slodzes beigās

1. slodzes jauda (kgm)  2. slodzes jauda (kgm) 
  Sirds darbības frekvence 1. slodzes beigās 
  90 - 99  100 - 109  110 - 119  120 - 129  
300  1000  850  700  600  
400  1200  1000  800  700  
500  1400  1200  1000  850  
600  1600  1400  1200  1000  
700  1800  1600  1400  1200  
800  1900  1700  1500  1300  
900  2000  1800  1600  1400  

Fiziskās darbaspējas aprēķina pēc formulas:

PWC170=N$\displaystyle _{1}+($N$\displaystyle _{2}-$N$\displaystyle _{1})
\frac{170-\text{f}_1}{\text{f}_2-\text{f}_1}$

kur
N1 - 1. slodzes jauda (kgm)
N$ _{2}$ - 2. slodzes jauda (kgm)
f1 - sirdsdarbības frekvence 1. slodzes beigās (sit./min.)
f$ _{2}$ - sirdsdarbības frekvence 2. slodzes beigās (sit./min.)
1 W atbilst 6.12 kgm.

Aprēķina relatīvās darbaspējas - t.i. fiziskās darbaspējas attiecībā pret ķermeņa masu.

Iegūtos rezultātus salīdzina ar attiecīgā sporta veida kvalificētu sportistu vidējiem rādītājiem (7. tabula) un izdara secinājumus.


7. tabula
Dažādas specializācijas kvalificētu sportistu - vīriešu un netrenētu cilvēku fiziskās darbaspējas (pēc V. Karpmana, 1974.)

Sporta veids  Fiziskās darbaspējas (W/min.)  Relatīvās fiziskās darbaspējas (W/min./kg) 
  Svārstību robežas  Vidējās  Svārstību robežas  Vidējās  
Slēpošana  190 - 386  293  2.8 - 5.6  4.3  
Ātrslidošana  193 - 388  285  2.6 - 4.9  4.0  
Skriešana (vid.dist.)  200 - 400  281  2.6 - 5.5  4.0  
Riteņbraukšana  203 - 355  278  2.8 - 4.5  3.8  
Basketbols  158 - 373  271  2.2 - 4.2  3.1  
Akadēmiskā airēšana  188 - 350  270  3.0 - 4.0  3.5  
Pieccīņa  190 - 373  266  2.7 - 4.4  3.6  
Soļošana  208 - 311  258  3.0 - 3.6  3.8  
Futbols  200 - 318  254  2.7 - 4.5  3.6  
Hokejs  164 - 301  238  2.6 - 4.3  3.4  
Cīņa  163 - 357  228  2.4 - 4.1  3.1  
Bokss  158 - 409  227  2.6 - 3.8  3.4  
Teniss  165 - 300  210  2.5 - 4.0  3.1  
Daiļslidošana  145 - 253  199  2.2 - 3.4  2.9  
Svarcelšana  125 - 277  191  1.7 - 3.6  2.5  
Jāšanas sports  145 - 222  186  2.2 - 2.9  2.6  
Vingrošana  152 - 233  174  2.1 - 3.5  2.8  
Netrenēti vīrieši (17 - 45 g.)  125 - 255  171  1.7 - 3.5  2.6  
Netrenētas sievietes (17 - 45 g.)  70 - 150  107  1.3 - 2.4  1.8  


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 15. Vispārējo darbaspēju noteikšana pēc Harvarda step Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 13. Sirds - asinsvadu un elpošanas rādītāju

2002-03-15