nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 8. Maksimālās jaudas slodzes fizioloģiskais raksturojums Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 6. Statiskās slodzes uzturēšanas ilgums, veicot to

7. Noguruma pārvarēšana, veicot statisko slodzi uz izturību


Veicot šo darbu, var izmantot jebkura veida statisko slodzi, piemēram, noturēt ķermeni noteiktā stāvoklī, noturēt paceltas kājas no stāvokļa guļus vai sēdus noteiktā leņķī, noturēt izstieptā rokā noteikta smaguma hanteles u.c.  

Svarīgi, lai slodze nebūtu pārāk liela, jo tādā gadījumā nogurums iestājas ļoti ātri. Slodze nedrīkst būt arī pārāk maza, tādā gadījumā noguruma iestāšanās būs jāgaida ilgi. Tātad jāizvēlas vidēji smaga statiskā slodze.  

Pirms slodzes veikšanas, izmeklējamo personu instruē par testa veikšanu: slodze jāveic pēc iespējas ilgāk un jāziņo, kurā brīdī jūt nogurumu.  
Darba uzdevums.
Izvērtēt spējas pārvarēt nogurumu, veicot statisko slodzi.
Darbam nepieciešams.
Hronometrs.
Darba gaita.
Izmeklējamā persona veic statisko slodzi. Ar hronometru uzņem laiku. Fiksē to laiku, kad izmeklējamā persona jūt nogurumu un otrreiz fiksē laiku, kad pārtrauc slodzi.

Aprēķina noguruma pārvarēšanas koeficientu (k)

K= $ \frac{\text{t}_\text{b}}{\text{t}_0}\cdot 100{\%}$

kur
t$ _{o}$ - veiktās slodzes ilgums (s)
t$ _{b}$ - noguruma pārvarēšanas ilgums (s)

t$ _{b}$ aprēķina: no veiktās slodzes ilguma atņemot laiku, kad izmeklējamai personai parādījās noguruma pazīmes.

Jo lielāks koeficients (k), jo izteiktākas spējas pārvarēt nogurumu, veicot statisko slodzi.

Salīdzināt vairāku izmeklējamo datus. Izdarīt secinājumus.

nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 8. Maksimālās jaudas slodzes fizioloģiskais raksturojums Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 6. Statiskās slodzes uzturēšanas ilgums, veicot to

2002-03-15