nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 3.1. Spirometrija Augstāk: lab2lvht Iepriekšējais: 2.14. Kapilaroskopija

3. ELPOŠANAS FIZIOLOĢIJA

$ \phantom{\/}$

Elpošana ir procesu kopums, kuru rezultātā notiek skābekļa piegāde audiem un ogļskābās gāzes izvadīšana. Šo gāzu apmaiņā starp atmosfēras gaisu un organismu var izdalīt trīs fāzes:

1. fāze - ārējā elpošana - notiek plaušās. Tā savukārt sastāv no 2 procesiem - no atmosfēras gaisa ieplūšanas plaušu alveolā un gāzu apmaiņas starp alveolu gaisu un venozajām asinīm.

2. fāze - gāzu transports no plaušām uz audiem un no audiem uz plaušām.

3. fāze - gāzu apmaiņa starp audiem un arteriālajām asinīm un oksidācijas procesi audos.

Gaisa apmaiņu starp atmosfēru un plaušu alveolām apzīmē ar plaušu ventilāciju un to nosaka elpošanas kustības. Elpošanas kustības, kuras nodrošina ritmisku plaušu ventilāciju, uztur elpošanas centri. Šie centri arī izmaina un regulē elpošanas kustības atbilstoši organisma vajadzībām.

Elpošanas funkciju pētīšanas metodes ir daudzveidīgas. Šinī nodaļā, atbilstoši mācību programmai, galvenokārt apskatītas metodes ārējās elpošanas pētīšanai un dažas elpošanas funkcionālās proves.
nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 3.1. Spirometrija Augstāk: lab2lvht Iepriekšējais: 2.14. Kapilaroskopija

2002-02-03