nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 3. ELPOŠANAS FIZIOLOĢIJA Augstāk: 2. SIRDS - ASINSVADU FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 2.13. Polikardiogrāfija

2.14. Kapilaroskopija

Darba uzdevums.
Novērot asinsriti vardes kapilāros.
Darbam nepieciešams.
Mikroskops, instrumenti preparēšanai, fizioloģiskais šķīdums, stikla nūjiņa, vate, ēteris, kniepadatas.
Darba gaita.
Vardei asinsriti var novērot peldplēves, mēles un apzarņa kapilāros (skat. 2.15. zim.). Vardi iemidzina ar ēteri. Kad narkoze iestājusies, vardi nogulda uz plāksnītes tā, lai pakaļkājas peldplēvi starp otro un trešo pirkstu varētu nostiprināt virs cauruma ar kniepadatām. Peldplēvi nedrīkst iestiept pārāk stipri, jo tad asins plūsma kapilāros var apstāties. Plāksnīti ar vardi novieto uz mikroskopa priekšmetu galdiņa un mazajā palielinājumā aplūko peldplēves asinsvadus: arteriolas, kapilārus, vēnulas.

Vardes orgānu fiksācija asinsvadu novērošanai mikroskopā

2.15. zīmējums. Vardes orgānu fiksācija asinsvadu novērošanai mikroskopā.

1 - izstiepta peldplēve;

2 - mēle;

3 - apzarnis.

Pēc tam peldplēvi pamasē ar stikla nūjiņu un novēro asins plūsmas maiņu pēc masāžas.

Pēc tam apskata mēles kapilārus. Vardi novieto uz plāksnītes tā, lai no mutes dobuma izvilkto mēli varētu nostiprināt virs plāksnītes cauruma. Apskata mēles asinsvadus un salīdzina ar peldplēves asinsvadiem.

Lai novērotu asinsriti apzarņa kapilāros, vardei atver vēdera dobumu (ar garenisku griezienu vēdera sānos) un izvelk tievās zarnas cilpu kopā ar apzarni, nostiprina virs plāksnītes. Apzarni uztur mitru, uzpilinot fizioloģisko šķīdumu.

Novēro asins plūsmu dažādos asinsvados, salīdzina asins plūsmas ātrumu dažādos asinsvados. Apskata un uzzīmē protokolu burtnīcā kapilāru tīklu.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 3. ELPOŠANAS FIZIOLOĢIJA Augstāk: 2. SIRDS - ASINSVADU FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 2.13. Polikardiogrāfija

2002-02-03