nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 2.14. Kapilaroskopija Augstāk: 2. SIRDS - ASINSVADU FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 2.12. Sfigmogrāfija

2.13. Polikardiogrāfija

Darba uzdevums.
Iemācīties noteikt sirds cikla fāzes pēc polikardiogrammas.
Darbam nepieciešams.
Polikardiogrammas līknes.
Darba gaita.
Studenti saņem polikardiogrammas (vienlaicīgi reģistrētas elektrokardiogrammas (EKG), fonokardiogrammas (FKG) un centrālās sfigmogrammas (SG) līknes (2.14. zīm.). Iepazīstas ar tām. Reģistrētajās līknēs atrod sekojošus punktus:
1) elektrokardiogrammā - Q zoba sākumu. R zobu, T zoba beigas;
2) fonokardiogrammā - I un II toņa sākumu;
3) centrālajā sfigmogrammā - tās sākumu (a), c punktu un incizūru (i).

Polikardiogrammas analīze

2.14. zīmējums. Polikardiogrammas analīze.

a - elektrokardiogramma;

b - fonokardiogramma;

c - centrālā sfigmogramma.

Pēc polikardiogrammas nosaka sekojošu sirds cikla fāzu ilgumu:

1) sirds cikla ilgumu (C) C = R - R

2) asinhronās saraušanās fāzes ilgumu (AC) AC = Q - I tonis

3) izometriskās saraušanās fāzes ilgumu (IC) IC = (I - II toņi) - (a - c)

4) sasprindzinājuma fāzes ilgumu (T) T = AC + IC

5) asins izgrūšanas fāzes ilgumu (E) E = a - c (pēc centrālās SG)

6) mehāniskās sistoles ilgumu (Sm) Sm = IC + E

7) kopējās sistoles ilgumu (Sk) Sk = T + E

8) diastoles ilgumu (D) D = C - Sk

9) protodiastoles ilgumu (P) P = c - i (pēc centrālās SG)

Aprēķina sirdsdarbības frekvenci:

$\displaystyle \boxed{\mathrm{SDF=\cfrac{60}{R-R}}}$    

Iegūtos rezultātus apkopo tabulā un salīdzina ar normas skaitļiem, kuri iegūti, izmeklējot lielu skaitu praktiski veselu, pieaugušu cilvēku polikardiogrammas.

Sirds cikla fāzu analīze.

Sirds cikla fāzes Pieļaujamās normas lielumi (s) Rezultāts
1)sirds cikla ilgums 0.75-1.00  
2)asinhronās saraušanās fāzes ilgums 0.04-0.07  
3)izometriskās saraušanās fāzes ilgums 0.02-0.05  
4)sasprindzinājuma fāzes ilgums 0.06-0.11  
5)asins izgrūšanas fāzes ilgums 0.21-0.30  
6)mehāniskās sistoles ilgums 0.23-0.34  
7)kopējās sistoles ilgums 0.29-0.35  
8)diastoles ilgums 0.35-0.70  
9)protodiastoles ilgums 0.02-0.05  

Izdara secinājumus.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 2.14. Kapilaroskopija Augstāk: 2. SIRDS - ASINSVADU FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 2.12. Sfigmogrāfija

2002-02-03