nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 4. GREMOŠANAS FIZIOLOĢIJA Augstāk: 3. ELPOŠANAS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 3.4. Elpošanas sistēmas funkcionālās proves

3.5. Fiziskās izturības noteikšana pēc kardiorespiratorā indeksa (N. Samko modifikācija)

Fiziskās un emocionālās slodzes laikā visvairāk izmainās elpošanas un asinsrites sistēmas. Tāpēc šie rādītāji plaši tiek izmantoti cilvēka izturības un trenētības testēšanā.

Darba uzdevums.
Noteikt fizisko izturību cilvēkam pēc kardiorespiratorā indeksa (KRI).
Darbam nepieciešams.
Sfigmomanometrs, spirometrs, hronometrs.
Izmeklējamā persona.
Grupas studenti.
Darba gaita.
Izmeklējamai personai izmēra asinsspiedienu (sistolisko un diastolisko), nosaka izelpas maksimālo spiedienu, iepūšot maksimāli dziļi sfigmomanometrā, ar spirometru nosaka plaušu vitālo kapacitāti, ar hronometru nosaka sirdsdarbības frekvenci un maksimālo elpas aizturi pēc mierīgas ieelpas.

Pēc iegūtajiem parametriem aprēķina kardiorespiratoro (KRI) jeb izturības indeksu pēc formulas:

$\displaystyle \boxed{\mathrm{\text{KRI}=\frac{\text{PVK+IzMS+EA+vec}}{P_s+P_d+SDF}}}$    

kur

PVK - plaušu vitālā kapacitāte (1 vienība = 100 ml);

IzMS - izelpas maksimālais spiediens (mm Hg st.);

EA - maksimālā elpas aizture (s);

P$ _{s}$ - sistoliskais asinsspiediens (mm Hg st.);

P$ _{d}$ - diastoliskais asinsspiediens (mm Hg st.);

SDF - sirds darbības frekvence (sit./min.)

KRI nosaka izejas stāvoklī, 5 minūšu veloergometriskās slodzes beigās un 1., 3. un 5. minūtēs pēc slodzes.

Labi sagatavotiem sportistiem KRI izejas stāvoklī ir 1,0 un vairāk, netrenētiem, bet veseliem cilvēkiem - 0,8 - 0,9, sirds - asinsvadu un elpošanas sistēmu slimniekiem - 0,3 - 0,4.

Dinamiskās slodzes laikā KRI trenētiem cilvēkiem samazinās līdz 5% no izejas līmeņa, netrenētiem, bet veseliem - samazinās par 15% - 30%, sirds - asinsvadu un elpošanas sistēma slimniekiem - par 35% - 65%.

Pēc slodzes netrenētiem KRI atjaunojas 1 - 3 minūšu laikā, slimniekiem 10 minūtēs un ilgāk.

Veic rezultātu analīzi un izdara secinājumus par fizisko izturību.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 4. GREMOŠANAS FIZIOLOĢIJA Augstāk: 3. ELPOŠANAS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 3.4. Elpošanas sistēmas funkcionālās proves

2002-02-03