nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 3.3. Vajadzīgās plaušu vitālās kapacitātes noteikšana Augstāk: 3. ELPOŠANAS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 3.1. Spirometrija

3.2. Spirogrāfija

Darba uzdevums.
Iegūt spirogrammu fizioloģiskā miera apstākļos un aprēķināt plaušu tilpumus.
Darbam nepieciešams.
Spirogrāfs, papīrs, iemutes, deguna aizspiednis.
Izmeklējamā persona.
Grupas studenti.
Darba gaita.
Iezemē un ieslēdz elektriskajā tīklā spirogrāfu (3.2. zīm.).

Spirogrāfs 'Metatest - 1'

3.2. zīmējums. Spirogrāfs "Metatest - 1".

Spirogramma

3.3. zīmējums. Spirogramma.

1 - elpojamā gaisa tilpums;

2 - ieelpas rezerves tilpums;

3 - izelpas rezerves tilpums;

Izmeklējamā persona sterilu iemuti pievieno spirogrāfam, noregulē augstumu, aizspiež degunu ar aizspiedni un iemuti paņem mutē. Spirogrammu pieraksta ar ātrumu 50 mm/min. (3.3. zīm.).

30 sekundes pieraksta spirogrammu mierīgi elpojot, tad izdara maksimāli dziļu ieelpu un izelpu un turpina mierīgi elpot vēl 5 - 10 ciklus.

Iegūto spirogrammu ielīmē protokolu burtnīcā, norāda plaušu tilpumus (elpojamā gaisa, ieelpas rezerves, izelpas rezerves tilpumi un plaušu vitālā kapacitāte), aprēķina to lielumus, salīdzina ar spirometrijas datiem un izdara secinājumus. Aprēķinot plaušu tilpumus, jāievēro, ka 1 cm atbilst 400 ml.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 3.3. Vajadzīgās plaušu vitālās kapacitātes noteikšana Augstāk: 3. ELPOŠANAS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 3.1. Spirometrija

2002-02-03