nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 2.5. Sirds muskuļa refraktaritāte Augstāk: 2. SIRDS - ASINSVADU FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 2.3. Temperatūras ietekme uz vardes sirdsdarbību

2.4. Ķīmisko vielu iedarbība uz vardes sirdsdarbību

Darba uzdevums.
Novērot dažādu ķīmisko vielu iedarbību uz vardes sirdsdarbību.
Darbam nepieciešams.
Instrumenti vardes preparēšanai, kardiogrāfs, kimogrāfs, Ringera šķīdums, 1% CaCl$ _{2}$ šķīdums, 1% KCl šķīdums, 0,001% adrenalīna un 0,0001% acetilholīna šķīdumi.
Darba objekts.
Varde.
Darba gaita.

Pagatavo vardes sirds preparātu un pievieno to kardiogrāfam. Uz kimogrāfa cilindra pieraksta kardiogrammu. Turpinot sirds darbības reģistrāciju, sirdij uzpilina 1 pilienu adrenalīna šķīduma. Kad kardiogrammā parādās izmaiņas, sirdi noskalo ar Ringera šķīdumu, līdz sirdsdarbība atjaunojas. Turpinot reģistrēt kardiogrammu, uzpilina KCl šķīdumu. Kad parādās KCl šķīduma izsauktais efekts, sirdi atkārtoti noskalo ar Ringera šķīdumu. Analogi pārbauda arī CaCl$ _{2}$ un acetilholīna iedarbību uz sirdsdarbību (2.3. zīm.).

Dažādu ķīm. vielu izraisītie vardes sirdsdarbības izmaiņas efekti

2.3. zīmējums. Dažādu ķīmisko vielu izraisītie vardes sirdsdarbības izmaiņas efekti.

1 - Ca$ ^{2+}$ ietekme uz sirdsdarbību;

2 - K$ ^{+}$ ietekme uz sirdsdarbību;

3 - adrenalīna ietekme uz sirdsdarbību;

4 - acetilholīna ietekme uz sirdsdarbību;

- ar bultiņu parādīts kairinātāja došanas moments.

Iegūtās līknes ielīmē protokolu burtnīcā un pēc to analīzes izdara secinājumus par ķīmisko vielu ietekmi uz vardes sirdsdarbību.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 2.5. Sirds muskuļa refraktaritāte Augstāk: 2. SIRDS - ASINSVADU FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 2.3. Temperatūras ietekme uz vardes sirdsdarbību

2002-02-03