nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 2.10. Veģetatīvā indeksa noteikšana Augstāk: 2. SIRDS - ASINSVADU FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 2.8. Sirds svešrefleksu novērošana

2.9. Elektrokardiogrammas reģistrācija un analīze

Darba uzdevumi.
$ \phantom{}$
  1. Pierakstīt elektrokardiogrammu (EKG) grupas studentiem standartnovadījumos no ekstremitātēm.
  2. Apgūt EKG analīzes pamatus.
Darbam nepieciešams.
Elektrokardiogrāfs, elektrodi, elektrolīts (10% NaCl šķīdums), marles salvetītes, gumijas lentas.
Izmeklējamā persona.
Grupas studenti.
Darba gaita.
Izmeklējamā persona nogulstas vai mierīgi sēd uz kušetes. Elektrolītā samitrinātās salvetītes uzliek uz abu apakšdelmu dorsālajām virsmām virs plaukstas locītavas un uz abu apakšstilbu priekšējās virsmas virs pēdu locītavām. Uz salvetītēm uzliek elektrodus un fiksē tos ar gumijas lentām. Elektrodus pieslēdz elektrokardiogrāfam, ievērojot vadiņu krāsu (sarkano elektrodu pieslēdz pie labās rokas, dzelteno - pie kreisās rokas, zaļo pie kreisās kājas un melno pie labās kājas). Elektrokardiogrāfu pieslēdz elektriskajam tīklam (2.8. zīm.).

Vienkanāla elektrokardiogrāfs

2.8. zīmējums. Vienkanāla elektrokardiogrāfs.

Sirds elektrisko spēka līniju sadalījums pa ķermeni

2.9. zīmējums. Sirds elektrisko spēka līniju sadalījums pa ķermeni, standartnovadījumi no ekstremitātēm (A) un elektrokardiogrammas analīze II standartnovadījumā (B).

Novadījumu pārslēdzējam atrodoties 0 stāvoklī pieraksta kalibrāžas signālu. Izvēlas tādu pastiprinājumu, lai milivolta signāls atbilstu 1 cm. Pēc tam novadījumu pārslēdzēju pārslēdz I novadījumā un reģistrē vismaz 4 sirdsdarbības ciklus. Tad secīgi ieslēdz II un III novadījumu, katrā reģistrējot 4 - 5 ciklus. Var pierakstīt arī vienpola novadījumus no ekstremitātēm (aVR, aVL, aVF), pārslēdzot pārslēdzēju attiecīgajos stāvokļos.

Veic II standartnovadījumā reģistrētās EKG analīzi (2.9. zīm.).

Izvērtējot EKG, nosaka sirds cikla ilgumu, aprēķina sirdsdarbības frekvenci, izmēra zobu augstumus un aprēķina zobu voltāžu milivoltos (mV), nosaka intervālu ilgumu (s).

Rezultātus apkopo tabulā.


Parametri Norma Rezultāti
Cikla ilgums, R-R(s) 0,75-1,0  
Sirdsdarbības frekvence 60-80  
P zoba amplitūda (mV) 0,05-0,3  
Q zoba amplitūda (mV) 0-0,3  
R zoba amplitūda (mV) 0,6-1,5  
S zoba amplitūda (mV) 0-0,3  
T zoba amplitūda (mV) 0,2-0,6  
P-Q intervāls (s) 0,12-0,2  
QRS komplekss (s) 0,05-0,1  
Q-T intervāls (s) 0,38-0,42  

Iegūtos skaitļus salīdzina ar normas rādītājiem un izdara secinājumus.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 2.10. Veģetatīvā indeksa noteikšana Augstāk: 2. SIRDS - ASINSVADU FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 2.8. Sirds svešrefleksu novērošana

2002-02-03