nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 2.9. Elektrokardiogrammas reģistrācija un analīze Augstāk: 2. SIRDS - ASINSVADU FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 2.7. Sistoles un minūtes tilpumu noteikšana

2.8. Sirds svešrefleksu novērošana

Darba uzdevumi.
$ \phantom{}$
 1. Novērot Golca refleksu vardei.
 2. Novērot acu - sirds jeb Ašnera - Danini refleksu cilvēkam.
Darbam nepieciešams.
Instrumenti vardes preparēšanai, hronometrs.
Darba objekts.
Varde.
Izmeklējamā persona.
Grupas studenti.

Golca refleksa loka shēma

2.7. zīmējums. Golca refleksa loka shēma.

1 - receptori;

2 - iekšu nervs;

3 - muguras smadzenes;

4 - iegarenās smadzenes;

5 - klejotājnervs;

6 - sirds.

Darba gaita.
$ \phantom{}$
 1. Vardei atdala priekšējās smadzenes. To izdara, veicot griezienu tieši aiz acīm. Fiksē vardi pie dēlīša ar vēderu uz augšu. Krūšu kurvja sienā virs sirds izgriež nelielu lodziņu. Saskaita sirds kontrakcijas 30 sek. (pārrēķina 1 min.). Pēc tam 2 - 3 reizes ar pincetes rokturi strauji uzsit vardei pa vēderu un vēlreiz nosaka sirdsdarbības frekvenci. Ja sirdsdarbība apstājas, nosaka sirds apstāšanās ilgumu, bet pēc sirdsdarbības atjaunošanās atkal saskaita sirds kontrakciju biežumu (2.7. zīm.).

  Ar zondi iznīcina muguras smadzenes un eksperimentu atkārto. Protokolā atzīme vardes sirdsdarbības izmaiņas pirms un pēc refleksa, uzzīmē refleksa loku un izdara secinājumus.
 2. Izmeklējamā persona nogulstas uz kušetes un aizver acis. Novērotājs saskaita pulsu 30 sek. (pārrēķina 1 min.). Pēc tam ar abiem īkšķiem vienmērīgi un samērā stipri (bet neizraisot sāpes) spiež 30 sek. uz acu āboliem. Uzspiešanas pēdējās 20 sek. un uzreiz pēc uzspiešanas pārtraukšanas saskaita pulsu.

  Sirdsdarbības frekvenci atkārtoti nosaka arī 3. un 5. min. pēc testa. Apkopo rezultātus un izdara secinājumus.

  Acu - sirds reflekss raksturo klejotājnerva centru un līdz ar to visas parasimpātiskās nervu sistēmas uzbudināmības pakāpi.

  Ja pulsa frekvence pēc uzspiešanas uz acu āboliem palēninās par 4 - 12 sitieniem minūtē, tad parasimpatiskās nervu sistēmas uzbudināmība ir normāla. Pulsa palēnināšanās vairāk par 12 sitieniem minūtē liecina par parasimpātiskās nervu sistēmas paaugstinātu uzbudināmību. Ja pulsa biežums pēc uzspiešanas nemainās vai izmainās mazāk par 4 sitieniem minūtē, tad parasimpātiskās nervu sistēmas uzbudināmība ir pazemināta.

  Atsevišķos gadījumos uzspiešana uz acu āboliem var izraisīt reflektoru sirdsdarbības paātrināšanos. To novēro gadījumos, kad ir paaugstināta simpatiskās nervu sistēmas uzbudināmība.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 2.9. Elektrokardiogrammas reģistrācija un analīze Augstāk: 2. SIRDS - ASINSVADU FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 2.7. Sistoles un minūtes tilpumu noteikšana

2002-02-03