nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 2.8. Sirds svešrefleksu novērošana Augstāk: 2. SIRDS - ASINSVADU FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 2.6. Vago - simpātiskā nerva kairinājuma

2.7. Sistoles un minūtes tilpumu noteikšana pēc Starra metodes

Darba uzdevumi.
$ \phantom{}$
  1. Noteikt sistoles un minūtes tilpumus pēc Starra metodes.
  2. Izvērtēt sistoles un minūtes tilpumu izmaiņas pēc fiziskās slodzes.
Darbam nepieciešams.
Sfigmomanometrs, fonendoskops, hronometrs.
Izmeklējama persona.
Grupas studenti.
Darba gaita.
Izmeklējamai personai izejas stāvoklī izmēra asinsspiedienu un nosaka sirds darbības frekvenci (izklausot sirds toņus vai saskaitot pulsu).

Tad izmeklējamā persona veic fizisko slodzi - 30 dziļus pietupienus. Atkārtoti mēra asinsspiedienu un nosaka sirdsdarbības frekvenci 1., 2., 3. un 5.minūtēs pēc slodzes.

Sistoles tilpumu (ST) aprēķina pēc Starra formulas:

$\displaystyle \boxed{\mathrm{ST = 100 + 0.5\times P_{p}-0.6\times P_{d}-0.6\times V}}$    

kur

P$ _{p}$ - pulsa spiediens (mm Hg) P$ _{p}$ = P$ _{s}$ - P$ _{d}$;

P$ _{s}$ - sistoliskais spiediens (mm Hg);

P$ _{d}$ - diastoliskais spiediens (mm Hg)

V - vecums (g).

Minūtes tilpumu aprēķina sekojoši:

$\displaystyle \boxed{\mathrm{MT = ST\times SDF}}$    

kur

ST - sistoles tilpums (ml);

SDF - sirds darbības frekvence (sit./min.).

Iegūtos rezultātus apkopo tabulā

Parametri Izejas stāvoklī Pēc slodzes (minūtes)
    1 2 3 4 5
SDF (sit./min.)            
P$ _s$ (mm Hg)            
P$ _d$ (mm Hg)            
P$ _p$ (mm Hg)            
ST (ml)            
MT (l)            


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 2.8. Sirds svešrefleksu novērošana Augstāk: 2. SIRDS - ASINSVADU FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 2.6. Vago - simpātiskā nerva kairinājuma

2002-02-03