nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 2.7. Sistoles un minūtes tilpumu noteikšana Augstāk: 2. SIRDS - ASINSVADU FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 2.5. Sirds muskuļa refraktaritāte

2.6. Vago - simpātiskā nerva kairinājuma ietekme uz vardes sirdsdarbību

Darba uzdevums.
Novērot vardes vago - simpātiskā nerva kairinājuma ietekmi uz vardes sirdsdarbību.
Darbam nepieciešams.
Instrumenti vardes preparēšanai, sirds spailīte, kardiogrāfs, kimogrāfs, elektrodi, elektriskais stimulators, Ringera šķīdums, diegs.
Darba objekts.
Varde.
Darba gaita.
Atpreparē vardes sirdi. Atrod nervu - asinsvadu kūlīti, kura sastāvā ietilpst vago - simpātiskais nervs (n.vago - symphaticus), miega artērija un jūga vēna. Minētais nervu asinsvadu kūlītis iet pāri lāpstiņas cēlājmuskulim (2.5. zīm.).

Vardes vago - simpātiskā nerva topogrāfija

2.5. zīmējums. Vardes vago - simpātiskā nerva topogrāfija.

Meklējot nervu - asinsvadu kūlīti, ieteicams orientēties pēc diviem nerviem, kas labi redzami apakšžokļa rajonā: zemmēles nerva un mēles - rīkles nerva. Šie nervi kopā ar nervu asinsvadu kūlīti veido trijstūri, kura malas iezīmē nervi, bet pamatni meklējamais nervu - asinsvadu kūlītis. Ar stikla spieķīti nervu - asinsvadu kūlīti uzmanīgi paceļ uz augšu un atpreparē, lai zem tā varētu novietot elektrodus. Lai kūlīti ērti varētu pacelt uz augšu, zem tā paver diegu.

Šādi sagatavotu vardes preparātu novieto uz statīvā iestiprinātā dēlīša, ar spailīti satver sirds galotni un fiksē pie rakstītāja. Zem nervu - asinsvadu kūlīša novieto elektrodus vagosimpātiskā nerva kairināšanai un pievieno elektriskajam stimulatoram.

Rakstītāju pietuvina kimogrāfa cilindram, iedarbina kimogrāfu un reģistrē kardiogrammu. Tad, nepārtraucot reģistrāciju, ieslēdz stimulatoru un kairina nervu 5 - 10 sek. ilgi (2.6. zīm.). Zem kardiogrammas atzīmē kairinājuma sākuma un beigu momentus. Pēc strāvas izslēgšanas pierakstu turpina tik ilgi, kamēr sirdsdarbība atjaunojas.

Iegūto līkni ielīmē protokolu burtnīcā un izdara secinājumus par vardes sirdsdarbības izmaiņām vago - simpātiskā nerva kairināšanas rezultātā.

Vardes vago - simpātiskā nerva kairin. ietekme uz sirdsdarbību

2.6. zīmējums. Vardes vago - simpātiskā nerva kairinājuma ietekme uz sirdsdarbību.

1 - kairinot ar vidēji stipru strāvu;

2 - kairinot ar stipru strāvu;

V - klejotājnerva efekts;

S - simpātiskais efekts.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 2.7. Sistoles un minūtes tilpumu noteikšana Augstāk: 2. SIRDS - ASINSVADU FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 2.5. Sirds muskuļa refraktaritāte

2002-02-03