nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.4. Leikocītu skaitīšana Augstāk: 1. ASINS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 1.2. Asins noņemšanas tehnika

1.3. Eritrocītu skaitīšana

Darba uzdevumi.
$ \phantom{\/}$
  1. Iemācīties skaitīt eritrocītus.
  2. Noteikt eritrocītu skaitu 1 mm$ ^{3}$ asiņu.
Darbam nepieciešams.
Mikroskops, skaitāmā kamera, eritrocītu pipete, Haima šķīdums vai 3% NaCl šķīdums, vate, spirts, ēteris.
Izmeklējamā persona.
Grupas studenti.

Eritrocītu skaitīšanai izmanto Gorjajeva skaitāmo kameru un eritrocītu pipeti (1.2. zīm. un 1.3. zīm.).

Gorjajeva skaitāmā kamera

1.2. zīmējums. Gorjajeva skaitāmā kamera.

A - kameras skats no augšas;

B - skats no sāniem;

C - tīkliņš palielinājumā;

a - mazais kvadrātiņš;

b - lielais kvadrāts.

Pipetes eritrocītu un leikocītu skaitīšanai

1.3. zīmējums. Pipetes eritrocītu (A) un

leikocītu (B) skaitīšanai.

Skaitāmā kamera ir biezs priekšmeta stikls, kura vidusdaļā šķērsām izdobtas četras renītes, starp kurām atrodas plāksnītes. Vidējā plāksnīte, ko īpaša renīte pārdala uz pusēm, ir par 0,1 mm zemāka nekā malējās. Tāpēc, pārsedzot kameru ar segstikliņu, izveidojas mikrotelpa, kuras dziļums ir 0,1 mm. Uz vidējās plāksnītes abu pušu virsmām stiklā iegravēts tīkliņš. Tīkliņš sastāv no 225 (15$ \times$15) kvadrātiem. Katrs trešais kvadrāts sadalīts 16 mazos kvadrātiņos. Tīkliņā ir 25 šādi kvadrāti. Mazā kvadrātiņa mala ir 1/20 mm, tā tilpums 1/4000 mm$ ^{3}$. To svarīgi zināt, nosakot formelementu daudzumu 1 mm$ ^{3}$ asiņu.

Eritrocītu pipete - kapilāra caurulīte ar paplašinājumu (ampulu) augšējā galā (1.3. zīm.).

Uz kapilārās daļas ir 2 atzīmes: 0,5 un 1, bet aiz paplašinājuma 101. Šī atzīme rāda, cik reizes ampulas tilpums ir lielāks par kapilāra tilpumu jeb cik reizes asinis tiek atšķaidītas (1 : 200 vai 1 : 100). 1 : 100 - ja asinis iesūc kapilārā līdz atzīmei 1 un 1 : 200 - ja līdz atzīmei 0,5.

Darba gaita.
Uz skaitāmās kameras vidējās plāksnītes uzliek segstikliņu un to pieslīpē tā, lai uz segstikliņa malas kļūtu redzami varavīksnes gredzeni (tā būs precīzi ievērots kameras tilpums). Eritrocītu pipeti savieno ar iemuti. Izmeklējamai personai noņem asinis (skat. iepriekšējo darbu). Asinis iesūc eritrocītu pipetē līdz atzīmei 0,5. Ar sausu vates tamponu noslauka pipetes galu. Tad pipeti iemērc Haima vai 3% NaCl šķīdumā un iesūc līdz atzīmei 101. Pipetei noņem iemuti, abus pipetes galus aizspiež ar 2 pirkstiem un uzmanīgi krata 1 minūti. Tad pirmos divus pilienus no pipetes izlaiž ārā (kapilārā daļā ir tikai atšķaidītājs) un trešo pilienu ievada kamerā, uzpilinot to uz kameras vidējās plāksnītes līdzās segstikliņa malai. Pēc 1 - 2 minūtēm, kad izbeidzas šķidruma plūsma kamerā, to uzliek uz mikroskopa galdiņa. Sagatavo mikroskopu: uzliek mazo objektīvu (8) un lielo okulāru (15), slēdz diafragmu un nolaiž kondensoru. Nostāda mikroskopu, lai skaidri būtu saskatāms kameras tīkliņš.

Eritrocītus skaita 5 kvadrātos, kuri ir sadalīti mazajos kvadrātiņos (t.i. 80 mazajos) pa kameras tīkliņa diagonāli. Šim nolūkam redzes lauka kreisajā augšējā stūrī atrod lielo sadalīto kvadrātu un saskaita tajā redzamos eritrocītus. Pēc tam pārbīdot kameru pa diagonāli uz leju un atrod nākamo sadalīto kvadrātu, saskaita eritrocītus utt. Lai divreiz nesaskaitītu vienas un tās pašas šūnas, jāievēro šāds noteikums: skaita tos eritrocītus, kas atrodas mazajos kvadrātos, bet ja šūnas atrodas uz kvadrāta malas, tad pieskaita tikai uz divām malām, piemēram, uz kreisās un augšējās malas esošos eritrocītus, ja vismaz puse šūnas atrodas kvadrātā.

Eritrocītu skaitu 1 mm$ ^{3}$ asiņu aprēķina pēc formulas:

$\displaystyle \boxed{\mathrm{E=\frac{n\times 4000\times 200}{80}=n\times 10000}}$    

Tātad saskaitīto eritrocītu skaitu (n) dala ar skaitīšanā izmantoto kameras tilpumu (80/4000 mm$ ^{3}$) un reizina ar asiņu atšķaidījumu (200).

Kad eritrocīti saskaitīti, noņem segstikliņu no kameras. Segstikliņu un kameru nomazgā ar ūdeni un noslauka sausu. Pipeti izsusina, izskalojot to ar ēteri vai izpūšot ar gumijas baloniņu, kamēr pērlīte ampulā (paplašinātajā daļā) brīvi lēkā un nepielīp pie sieniņām.

Aprēķina eritrocītu skaitu 1 mm$ ^{3}$ asiņu, salīdzina ar normu un izdara secinājumus.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.4. Leikocītu skaitīšana Augstāk: 1. ASINS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 1.2. Asins noņemšanas tehnika

2002-02-03