nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.3. Eritrocītu skaitīšana Augstāk: 1. ASINS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 1.1. Asins formelementu apskate mikroskopā un

1.2. Asins noņemšanas tehnika

Darba uzdevums.
$ \phantom{\/}$ Iemācīties noņemt asinis no pirksta dažādām analīzēm.
Darbam nepieciešams.
Vate, spirts, skarifikators, joda šķīdums, asins noņemšanai vajadzīgās pipetes un sajaucēji.
Izmeklējamā persona.
Grupas studenti.
Darba gaita.
Formelementu skaitīšanai, hemoglobīna daudzuma noteikšanai u.c. analīzēm asinis parasti noņem no pirksta. Cilvēkiem, kas strādā ar labo roku, tās parasti noņem no kreisās rokas ceturtā pirksta. Pirksta gala falangu notīra vispirms ar spirtu, tad ar ēteri.

Students, kurš noņem asinis, uzvelk gumijas cimdus, cieši satver izmeklējamās personas notīrītā pirksta gala falangu un ar sterila skarifikatora smaili iedur fiksētās falangas spilventiņā (dūrienam jābūt 1,5 - 3 mm dziļam).

Pirmo asins pilienu noslauka ar sausu vates tamponu. Nākamos asins pilienus, kas brīvi izplūst (falangu no sāniem viegli saspiežot), iesūc sajaucējos vai attiecīgajās pipetēs. Kad asinis iesūktas, pipetes vai sajaucēja galu noslauka ar sausu vates tamponu (šīs asinis neietilpst analīzei paredzētajā asins tilpumā).

Pēc asins noņemšanas pirkstu apziež ar joda šķīdumu un uzliek sausu vates tamponu, kuru izmeklējamā persona neilgu laiku piespiež pie dūriena vietas, kamēr brūcīte vairs neasiņo.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.3. Eritrocītu skaitīšana Augstāk: 1. ASINS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 1.1. Asins formelementu apskate mikroskopā un

2002-02-03