nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.2. Asins noņemšanas tehnika Augstāk: 1. ASINS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 1. ASINS FIZIOLOĢIJA

1.1. Asins formelementu apskate mikroskopā un leikocitārās formulas noteikšana

Darba uzdevumi.
$ \phantom{\/}$
  1. Novērot asins formelementus mikroskopā.
  2. Noteikt leikocitāro formulu (dažādu leikocītu veidu procentuālo attiecību).
Darbam nepieciešams.
Mikroskops, asins uztriepes.

Asins formelementu mikroskopiskā uzbūve

1.1. zīmējums. Asins formelementu mikroskopiskā uzbūve.
A - cilvēka eritrocīti;
B - vardes eritrocīti;
C - cilvēka asins formelementi un dažādi leikocītu veidi:
1 - neitrofīlais, 2 - limfocīts, 3 - eozinofīlais, 4 - bazofīlais, 5 - monocīts.

Darba gaita.
Uzstāda mikroskopu, ņem asins uztriepes un apskata tās mikroskopā pie liela palielinājuma, pievēršot uzmanību eritrocītu formai un leikocītu formas dažādībai (1.1. zīm.).

Protokolu burtnīcā iezīmē eritrocītus un dažādas formas leikocītus un nosaka to procentuālo attiecību.nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.2. Asins noņemšanas tehnika Augstāk: 1. ASINS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 1. ASINS FIZIOLOĢIJA


2002-02-03